Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

4. Bezpłatne narzędzia, dzięki którym dodasz do wystawy elementy rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej oraz eksponaty 3D

autorUrszula Kondraciuk

Prezentacja – Bezpłatne narzędzia (pptx)

Prezentacja – Tworzenie doświadczeń w Metaverse (pptx, pdf)

Prezentacja – Wirtualna wystawa w Artsteps (pdf)

Spis linków – platformy i przykłady