Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

3. Wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości na przykładzie istniejących wystaw wirtualnych

autorUrszula Kondraciuk

Prezentacja do wykorzystania

Spis przydatnych linków