Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Gra miejska

autorAlicja Zgajewska

Gry miejskie to rodzaj rozrywki integracyjnej połączonej z elementami edukacyjnymi. Gry najczęściej realizowane są w czasie rzeczywistym, do ich przeprowadzenia wykorzystywany jest konkretny teren, np. miasta, stadionu, biblioteki, imprezy masowej lub lasu. Tematyka gier może być różnorodna: historia, ekologia, literatura, konkretne miejsce lub miasto. Poza typowymi grami miejskimi i terenowymi, powstały gry, które wymagają posiadania aplikacji (np. Action Track) lub odbiornika GPS (geocaching).   

Celem przeprowadzenia gry miejskiej jest zainteresowanie mieszkańców lokalną historią i promocja organizatora wydarzenia.

Zorganizowanie gry miejskiej lub terenowej wymaga zaangażowania, czasu i ludzi, ale jej przeprowadzenie daje organizator(k)om i uczestni(cz)kom wiele satysfakcji.

Przykładowe tematy:

  • historia miasta,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • promocja biblioteki.

Rozwijane kompetencje:

  • poszerzenie wiedzy historycznej związanej z miastem,
  • poszerzenie wiedzy na temat oferty biblioteki,
  • tworzenie grafik i krzyżówek online.

Przydatne narzędzia:

Przygotowania:

✅ Podziel pracę w zespole organizacyjnym.

✅ Przygotuj regulamin gry miejskiej.

✅ Przygotuj plakat promocyjny. 

✅ Przygotuj formularze zgłoszeniowe.

✅ Przygotuj ewentualnie niewielkie nagrody

✅ Wypromuj wydarzenia w prasie lokalnej i w internecie.

✅ Stwórz listę uczestników/czek.

Realizacja:

✅ Wprowadź uczestników/czki do tematu, wyjaśnij zasad gry.

✅ Rozdaj materiały (plany gry, mapy, książki).

✅ Ogłoś start gry miejskiej.

Zakończenie:

✅ Zbierz wypełnione plany gry lub rzeczy do znalezienia.

✅ Oceń wypełnione plany i wytypuj zwycięzców/czynie.

✅ Ogłoś zwycięzców/czynie i wręcz nagrody.

✅ Zaproś uczestników/czki na kolejne wspólne wydarzenie np. do lokalnego kina.