Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Twórz piękne grafiki – Canva w promowaniu działań edukacyjnych

autorAnna Michniuk

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Czas trwania: 120 minut

Cele:

 • nabycie umiejętności tworzenia prostych grafik, przydatnych w promowaniu działań edukacyjnych,
 • poznanie wybranych stron internetowych oferujących darmowe materiały graficzne.
 1. WSTĘP (20 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • dyskusja, burza mózgów – komputer z dostępem do internetu.

PRZEBIEG: 

 • Przywitaj uczestników/czki.
 • Przedstaw się.
 • Zaprezentuj cele szkolenia.
 • Ustalcie zasady współpracy.
 • Przeprowadź ćwiczenie na rozgrzewkę: grafika w pracy nauczyciela/ki – użyj narzędzia Jamboard. Udostępnij plik do edycji. Uczestnicy/czki będą mogli wpisywać przykłady działań realizowanych przez nauczyciela/kę, w których przydatna jest umiejętność tworzenia grafik. Następnie podsumujcie ich propozycje.
 1. ROZWINIĘCIE (80 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja, ćwiczenia praktyczne – komputer z dostępem do internetu.

PRZEBIEG:

 • Udostępnij swój ekran i pokaż, jak zakładać konto, omów interfejs oraz możliwości narzędzia, a także przedstaw zasady pracy z Canvą.
 • Poinformuj uczestników/czki o darmowych zasobach graficznych dostępnych w internecie, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu plakatu.
 • Zachęć uczestników/czki do stworzenia plakatu. Na bieżąco odpowiadaj na pytania uczestników/czek.
 • Po wykonaniu prac poproś, aby uczestnicy/czki przesłali Ci plakaty. Stwórz z nich mini-galerię i udostępnij ją wszystkim uczestni(cz)kom szkolenia.
 1. PODSUMOWANIE (10 minut)

METODY I MATERIAŁY: dyskusja.

PRZEBIEG: 

 • Zachęć uczestników/czki do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przekazanych treści  w czasie warsztatu i sposobu jego prowadzenia. Wykorzystaj do tego Mentimeter.
 • Po udzieleniu odpowiedzi, dokonaj podsumowania spotkania i pożegnaj uczestników/czki.