Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Warsztaty prozdrowotne

autorPaulina Gawrych

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz”.
J. Kochanowski

A gdyby tak zapobiegać zamiast leczyć? Tu z pomocą może przyjść biblioteka. 

Warsztaty prozdrowotne to cykl w formie spotkań dla seniorów i seniorek z ekspertami/kami, mający na celu zapoznanie uczestników/czki z tematyką szeroko pojętego zdrowia. Jako gości/nie zaprosić można dietetyka/czkę, fizjoterapeutę/kę, kardiologa/żkę, okulistę/kę czy audiologa/żkę.  Innym pomysłem mogą być zajęcia związane ze zdrowiem w sposób pośredni, czyli spotkania/warsztaty z korzystania z dobrodziejstw internetu w służbie zdrowiu, jak korzystanie z e-recepty, e-skierowania, rejestracji on-line, sprawdzenie dostępności lekarza przez internet.

Przykładowe tematy:

  • dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie,
  • e-recepty, e-skierowania itp.

Rozwijane kompetencje:

  • zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia,
  • poznanie narzędzi elektronicznych przy korzystaniu z obsługi medycznej,
  • praktyczne wykorzystanie poznanych umiejętności.

Warto przeprowadzić analizę potrzeb seniorów/ek, aby wykłady spełniały ich oczekiwania. Dowiedzieć się, czy możliwa będzie bezpłatna prelekcja czy trzeba pozyskać dodatkowe środki finansowe. Pomocne może być nawiązanie współpracy z lokalnym ośrodkiem zdrowia, centrum fitnessu, masażu. Przydatne będzie osobiste doświadczenie związane z e-usługami.

Materiały uzupełniające:

Do dzieła!

Przygotowania: 

✅ Zbadaj potrzeby seniorów/ek – porozmawiaj z nimi lub przeprowadź ankietę.

✅ Rozpoznaj rynek lokalnych usług medycznych, fizjoterapeutycznych itp. i zaproś do współpracy eksperta/kę.

✅ Przygotuj prezentację dotyczącą świadczeń realizowanych przez internet.

✅ Przygotuj się do promocji wydarzenia (np. zaprojektuj plakat/grafikę w Canvie), przeprowadź działania promocyjne (np. umieść plakaty w widocznych miejscach w bibliotece oraz na terenie Twojej miejscowości, opublikuj grafikę w mediach społecznościowych) i zbierz grupę chętnych osób.

Realizacja: 

✅ Zapoznaj uczestników/czki z tematem profilaktyki zdrowia.

✅ Zaproś eksperta/kę, a po jego/jej wystąpieniu, moderuj sesję pytań i odpowiedzi.

✅ Naucz uczestników/czki praktycznych umiejętności związanych z e-receptami, e-rejestracją itp.

Zakończenie: 

✅ Zachęć uczestników/czki do wymiany spostrzeżeń na temat spotkania.

✅ Ustalcie temat kolejnego spotkania, wybierzcie eksperta/kę.

Tematzdrowie
Miejsce realizacjioffline, online