Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Po-dzielnia – przykładowa realizacja

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

Na osiedlu Czwartaków przed Szkołą Podstawową nr 3 w Swarzędzu stanął odnowiony regał, w którym można zostawić rośliny, nasiona, cebulki kwiatów, sezonowe warzywa i owoce. Można też zabrać rośliny pozostawione przez innych. Roślinodzielnią opiekują się bibliotekarki/rze z miejscowej Biblioteki Publicznej. 

Zasady działania Roślinodzielni (regulamin znajduje się na regale oraz na stronie internetowej i fanpage’u Biblioteki):

  • Zostaw rośliny, którymi chcesz się podzielić. Mogą być to rośliny domowe lub ogrodowe, sadzonki, nasiona, cebulki, plony. 
  • Zabierz roślinę, której chcesz dać dobry dom lub miejsce w ogrodzie. 
  • Zostaw porządek na półkach naszej wspólnej Roślinodzielni! 

Sprawdź też: