Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Praca w chmurze

autorAgnieszka Kaczmarek

Zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych, których nasilenie nastąpiło w czasie pandemii, wykreowało nowy rodzaj pracy w tzw. chmurze. Model ten związany jest z wykorzystaniem technologii czy też aplikacji, które są zainstalowane nie na komputerze osobistym, a na serwerze dostawcy – czyli w chmurze. Oprogramowanie i pliki dostępne są przez internet. Nie ma potrzeby zapisywania ani instalowania ich na komputerze, a dostęp do nich mogą mieć wszyscy upoważnieni współpracownicy/czki. Wszystkie zmiany i korekty w plikach zapisują się automatycznie i są od razu widoczne dla wszystkich. Zestaw narzędzi chmurowych pozwala uporządkować dokumenty oraz ułatwić współpracę w organizacji. Każdy może sam pracować, w wybranych przez siebie godzinach, a jednocześnie efekty są widoczne dla wszystkich zaangażowanych. Celem warsztatu jest przekazanie uczestni(cz)kom możliwości, jakie daje praca w chmurze oraz przedstawienie zasad konstruowania formularzy online, edycji oraz ich praktycznego wykorzystania.

Przykładowe tematy:

 • organizacja pracy na dysku Google,
 • formularze Google – zasady konstruowania i edycja,
 • formularze Google – praktyczne wykorzystanie,
 • tworzenie formularzy w Eval&Go.

Rozwijane kompetencje:

 • poznanie podstawowych zasad pracy w chmurze na przykładzie dysku Google,
 • poznanie podstawowych zasad konstruowania formularzy w chmurze i ich edycja,
 • nabycie umiejętności tworzenia i praktycznego wykorzystania formularzy interaktywnych.

Przydatne narzędzia:

 • Eval&Go – wymaga rejestracji i założenia konta. Obsługa w języku angielskim. Narzędzie pozwala na tworzenie, publikowanie i analizowanie ankiet, formularzy i kwestionariuszy. Istnieje opcja tworzenia ankiet zarówno od podstaw, jak i na bazie gotowych szablonów. Twórca/czyni ma możliwość wyboru wielu typów pytań (np. otwarte, wielokrotnego wyboru, w postaci skali), wstawiania obrazów i filmów, dodawania logo i kolorów marki. Wersja darmowa pozwala na utworzenie formularza do 25 pytań. 
 • Środowisko Google – jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań do przechowywania i udostępniania plików, pracy zespołowej oraz samodzielnej edycji dokumentów, prowadzenia wideokonferencji. Użytkownik/czka otrzymuje dostęp do przestrzeni za pomocą konta Google. Dostępne rozwiązania chmurowe obejmują: skrzynkę mailową, przestrzeń dyskową, platformę do organizacji wideospotkań oraz szereg aplikacji takich jak: dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, formularze i wiele innych. W ramach usług użytkownik/czka może korzystać z darmowych rozwiązań lub wybrać rozszerzony płatny pakiet.
 • Tablica Jamboard – cyfrowa tablica interaktywna, opracowana przez Google. Użytkownicy/czki otrzymują dostęp do tej samej tablicy, w czasie rzeczywistym. Aplikację można wykorzystać do pracy nad projektem, zorganizowania burzy mózgów, doskonale sprawdzi się jako przestrzeń do prezentacji pomysłów i umieszczania komentarzy. Użytkownik/czka otrzymuje dostęp na podstawie konta w Google, a język można dostosować zgodnie z ustawieniami naszego konta. 
 • Aplikacja Geoboard – typ tablicy, dzięki której możemy przygotować proste ćwiczenia. Użytkownicy/czki mogą po niej rysować, pisać oraz tworzyć kształty z kolorowych sznureczków, które zahaczane są na wirtualnych gwoździach. Świetnie sprawdzi się jako narzędzie integrujące grupę lub jako przerywnik od długich, angażujących zajęć. Nie wymaga zakładania konta, jego obsługa jest intuicyjna, posiada interfejs w języku angielskim.

Do dzieła!

Przygotowania: 

✅ Załóż konto mailowe na Gmailu.

✅ Usystematyzuj swoją wiedzę o tworzeniu formularzy w chmurze.

✅ Przygotuj prezentację multimedialną dotyczącą: zakładania konta w Google oraz w Eval&Go, tworzenia formularzy, ich udostępniania i zapisywania oraz prezentacji wyników ankietowych.

Realizacja: 

✅ Zacznij od integracji grupy i zapoznania się przy użyciu interaktywnej tablicy Jamboard.

✅Przedstaw uczestni(cz)kom podstawowe zasady konstruowania formularzy na przykładzie ankiety.

✅ Krok po kroku zapoznaj uczestników/czki,  z tym jak stworzyć ankietę w Formularzach Google i Eval&Go: 1) zakładanie konta w Google, tworzenie formularza ankiety, zapisywanie i udostępnianie ankiety, prezentacja wyników ankiety, 2) zakładanie konta w Eval&Go, interfejs ankietowy, tworzenie ankiet, zapis i udostępnianie ankiety, prezentacja ankiety.

✅ Podaj przykłady wykorzystania formularzy (rejestracja na szkolenie, lista obecności, zapisanie się na cykliczne zajęcia, test wiedzy).

✅ Zastosuj przerywnik zajęciowy przy użyciu aplikacji Geoboard.

Zakończenie: 

✅ Podziękuj uczestni(cz)kom za spotkanie.

✅ Zastosuj ewaluację, prosząc o wyrażenie opinii poszkoleniowych (np. uczestnik/czka jednym wyrazem określa swoje odczucia na kartce i pokazuje lub notuje je na interaktywnej tablicy Jamboard).

✅ Wyślij mailowo materiały szkoleniowe uczestni(cz)kom warsztatu. Pamiętaj o podziękowaniu.