Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Kluby wiedzy

autorAgnieszka Kajdaniak

Klub wiedzy to grupa osób, które spotykają się regularnie po to, by wspólnie się czegoś uczyć. Pierwsze biblioteczne kluby wiedzy powstały w 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Chicago z inicjatywy amerykańskiej organizacji non-profit Peer 2 Peer University (P2PU) Kluby wiedzy są: otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób dorosłych, nieodpłatne, cykliczne. Spotkania klubów prowadzą moderatorzy/ki, którzy/re nie są nauczyciel(k)ami – pełnią rolę przewodników/czek po zasobach wiedzy i wspierają uczestników/czki. W ramach klubu wykorzystujemy bezpłatne kursy online. Zdecydowana większość materiałów pochodzi z internetu. Można skorzystać z dowolnych zasobów edukacyjnych, o ile będą one dostępne dla uczestników/czek nieodpłatnie, a korzystanie z nich będzie zgodne z prawem i zasadami ich udostępniania.

Czas trwania:  6-8 spotkań po 60-90 minut 

Rozwijane kompetencje:

  • społeczne,
  • informacyjne,
  • cyfrowe,
  • interpersonalne.

Przydatne narzędzia:

Do dzieła!

Przygotowania: 

✅ Wybierz konkretny temat lub zagadnienie, którym zajmiecie się w ramach klubu wiedzy. Możesz poprosić o wskazanie propozycji osoby zainteresowane dołączeniem do klubu.

Zapoznaj się z materiałami dla moderatorów/ek.

✅ Utwórz profil waszego klubu wiedzy na stronie P2PU (strona po angielsku).

✅ Wyszukaj bezpłatny kurs na wybrany temat lub stwórz własny z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w internecie albo stworzonych przez siebie. Pamiętaj, aby wykorzystywać treści zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Przydatnym narzędziem do stworzenia kursu jest Google Sites lub wix.com (strona internetowa) lub platforma Moodle, która służy do tworzenia kursów online. W przypadku tworzenia własnych kursów, umieść w nich elementy sprawdzające zdobytą wiedzę. 

✅ Wybierz formę realizacji klubu wiedzy – stacjonarną lub online.

✅ Stwórz harmonogram spotkań.

✅ Zbierz grupę uczestników/czek.

Realizacja: 

✅ Opracujcie zasady współpracy.

✅ Moderuj spotkania, tj. czuwaj nad planem spotkania, aktywizuj uczestników/czki, inicjuj dyskusje. 

Zakończenie:

✅ Przeprowadź ewaluację poszczególnych spotkań i całego cyklu. 

✅ Przygotuj zaświadczenia/certyfikaty dla uczestników/czek (opcjonalnie).

Sprawdź też: