Scenariusze warsztatów

Przedstawiamy poniżej przykładowe scenariusze warsztatów z kompetencji cyfrowych do wykorzystania m.in. w bibliotece. Pomyślane są one jako załącznik do „Przewodnika dla trenerów i trenerek” wydanego w ramach projektu SpołEd.

Prezentowane scenariusze to kompletne i spójne propozycje spotkań, gotowe do zastosowania bez większych zmian. Zachęcamy jednak do wykorzystania ich jako swobodnej inspiracji w przygotowywaniu zajęć dostosowanych specjalnie do własnych potrzeb. Każdy scenariusz można dowolnie przerabiać i zmieniać. Może akurat któreś ćwiczenie wyda się Państwu wyjątkowo ciekawe do przeprowadzenia w innym kontekście, a może sama struktura scenariusza będzie pomocna? 

Propozycje zajęć zakładają rozwój konkretnych kompetencji cyfrowych. Przed przystąpieniem do realizacji warsztatów, zachęcamy do przeprowadzenia wstępnej diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród uczestników/czek, aby móc dostosować przebieg zajęć do konkretnej grupy. Więcej na temat diagnozy potrzeb szkoleniowych znajdą Państwo w naszym przewodniku trenerskim.

Prezentowane poniżej tematy są różnorodne, ale w żadnym sensie nie wyczerpują zakresu możliwości. Zachęcamy do inspirowania się naszymi propozycjami i dalszego poszukiwania zagadnień związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych, w których czują się Państwo swobodnie i pewnie. 

Dlaczego prezentowane scenariusze są tak różne?

  • są przygotowane przez cztery trenerki, dzięki czemu mają Państwo okazję przyjrzeć się różnym podejściom trenerskim;
  • są skierowane do różnych grup, tak jak będą również Państwa warsztaty, jednak po drobnych zmianach łatwo je będzie dostosować, np. scenariusz przeznaczony dla nauczycieli/ek akademickich będzie można przeprowadzić dla nauczycieli/ek szkół średnich czy bibliotekarek/rzy;
  • obejmują cztery przykładowe tematy, ale w żadnym wypadku nie wyczerpują wszystkich możliwości, nie prezentują wszystkich obszarów, czy nawet kierunków związanych z uczeniem kompetencji cyfrowych;
  • same scenariusze pozostawiają swobodę działania i zachęcają do wprowadzania własnych rozwiązań przy prowadzeniu zajęć.