Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Pamięć bydgoszczan – Archiwum Historii Mówionej

autorPaulina Gawrych

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

Zajęcia przygotowane z myślą o dorosłych, szczególnie senior(k)ach uczestniczących w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem spotkania jest prezentacja zasobów gromadzonych w ramach projektu Pamięć bydgoszczan, które są dostępne na stronie internetowej: http://pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl/. Do przeprowadzenia zajęć potrzebna będzie sala/czytelnia wyposażona w komputer i rzutnik oraz posiadająca dostęp do internetu. 

Rada:

Spotkanie najlepiej organizować w dzień powszedni (ewentualnie weekend) w godzinach przed południem. Zajęcia powinny skończyć się do godziny 13.00–14.00.  (Regularność posiłków seniorów?ek powoduje, że w porze obiadowej nie są zainteresowani zajęciami, chyba że zapewnimy catering).

PLANOWANIE

Główny cel warsztatu: zaprezentowanie zasobów zgromadzonych w ramach projektu Pamięć bydgoszczan.

Cele szczegółowe warsztatu:

 • zaznajomienie z informacjami na temat projektu, jego założeń, zasad kto i w jaki sposób może się do niego włączyć,
 • prezentacja danych statystycznych prac na obecnym etapie (ile nagrań, ile osób),
 • omówienie strony internetowej wraz z podstronami,
 • omówienie sposobu i kryteriów wyszukiwania materiałów w pracy indywidualnej.

Czas trwania: 90 minut

 1. WSTĘP (15 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • burza mózgów – tablica suchościeralna lub flipchart,
 • zabawa integracyjna – kłębek włóczki lub papier toaletowy.

PRZEBIEG: 

 • Powitaj uczestników i uczestniczki.
 • Zapewnij wszystkim możliwość przedstawienia się (wprowadź element zabawy – osoby przedstawiające się mogą kolejno rzucać do siebie rolkę papieru toaletowego lub kłębek wełny, tworząc pajęczynę).
 • Ustalcie zasady obowiązujące podczas zajęć (np. zasada wzajemnego szacunku, nie korzystania z telefonów komórkowych, możliwości fotografowania zajęć, wysłuchania współuczestników/czek, zasady, że nie ma złych/niewłaściwych pytań itp. – wykorzystuj do tego tablicę lub flipchart, aby zasady cały czas były widoczne podczas zajęć).
 • Zaprezentuj plan spotkania.
 1. ROZWINIĘCIE (65 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • przygotowana wcześniej prezentacja tematyczna,
 • nagrania audio i materiały fotograficzne z archiwum społecznego.

PRZEBIEG:

 • Omów, na czym polega projekt i kogo dotyczy. 
 • Zaprezentuj funkcje i zadania: wolontariusza/ki, osoby nagrywanej, omów proces digitalizacji oraz zasady prawa autorskiego.
 • Omów materiał zgromadzony na stronie internetowej: pokaż stronę, poszczególne zakładki, wskaż osoby, które zostały nagrane, podział nagrań, chmury tagów, lokalizator.
 • Zaprezentuj przykładowe nagrania audio oraz materiał fotograficzny i dokumentacyjny, który został zdigitalizowany i opublikowany.
 • Wyszukaj przykładowy temat, osoby, lokalizacje na podstawie sugestii uczestników/czek zajęć.
 1. ZAKOŃCZENIE (10 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • ankieta ewaluacyjna (kilka pytań, które na które można szybko odpowiedzieć
  i opracować wnioski),
 • wizytówka – umożliwienie kontaktu w przyszłości,
 • ulotka informacyjna o bibliotece, szkoleniach oraz możliwościach korzystania z nich.

PRZEBIEG:

 • Podsumuj spotkanie.
 • Zachęć do samodzielnego poznawania zaprezentowanego materiału w domu.
 • Zaproś do indywidualnego kontaktu osoby, które chcą zgłębić temat, uczestniczyć w projekcie jako wolontariusz/ka, nagrać swoją wypowiedź, ofiarować pamiątki lub korzystać z zasobu w budynku biblioteki.

Przykładowy plakat wydarzenia (do pobrania tutaj):

Pamięć bydgoszczan - archiwum historii mówionej
Paulina Gawrych, CC BY 4.0

Sprawdź też: