Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Spotkanie autorskie – przykładowa realizacja

autorAlicja Zgajewska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE: 

Cel główny: 

 • popularyzacja wiedzy o literaturze, w szczególności poznanie książek autora/rki,
 • umożliwienie uczestni(cz)kom poznanie pisarza/rki,
 • nawiązanie kontaktów biblioteki z czytelni(cz)kami,
 • promocja biblioteki.

Czas trwania: 120 minut 

Przed spotkaniem:

 • Ustal miejsce, datę i godzinę spotkania.
 • Ustal z autorem/ką szczegółowe warunki przeprowadzenia spotkania. 
 • Przygotuj plakaty promocyjne oraz informację prasową.
 • Umieść plakaty i informacje na temat spotkania w internecie, rozwieś plakaty w przestrzeni publicznej.
 • Wybierz osobę prowadzącą spotkanie, jeśli Ty nie podejmiesz się tego zadania.
 • Przygotuj prezentację multimedialną na temat autora/ki.
 • Przygotuj pamiątkowe zakładki do książki i wydrukuj je. 
 • Przygotuj upominek dla autora/ki.
 • Przygotuj scenariusz wystawy książek.
 • Opracuj plan spotkania (miejsce dla autora/ki i osoby prowadzącej, miejsca dla uczestników/czek, miejsce wystawy książek).
 1. WSTĘP (10 minut)
 • Dyrektor/ka placówki wita autora/kę książek oraz uczestników/czki spotkania oraz zaprasza do zajęcia miejsc. 
 • Dyrektor/ka przybliża uczestni(cz)kom spotkania sylwetkę pisarza/rki, posiłkując się przygotowaną wcześniej prezentacją multimedialną. 
 • Dyrektor/ka placówki oddaje głos osobie prowadzącej spotkanie (np. Tobie).
 1. ROZWINIĘCIE (100 minut)
 • Zadawaj pytania autorowi/ce. 
 • Po wyczerpaniu tematów zachęć uczestników/czki do zadawania pytań autorowi/ce. 
 • Moderuj dyskusję autor/ki z uczestnikami/czkami spotkania. 
 1. ZAKOŃCZENIE (10 minut)
 • Po wyczerpaniu czasu i tematów, głos zabiera ponownie dyrektor/ka placówki – w imieniu uczestników/czek spotkania dziękuje autorowi/ce i wręcza przygotowany wcześniej upominek. 
 • Zaprasza uczestników/czki do oglądania wystawy książek towarzyszącej spotkaniu, zachęca do wzięcia pamiątkowych zakładek do książek. Następuje zakończenie spotkania.

Sprawdź też: 

Grupa docelowadorośli, młodzież
Miejsce realizacjioffline, online