Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Rusz głową!

autorAnna Walkowiak-Osowska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Główny cel warsztatu: utrzymanie i/lub poprawa sprawności umysłowej uczestników/czek

Cele szczegółowe warsztatu:

 • integracja,
 • poznanie się,
 • rozwój zdolności poznawczych,
 • rozwój kompetencji cyfrowych – korzystanie z gier online,
 • zwiększenie wiedzy ogólnej,
 • konstruktywne spędzenie czasu wolnego,
 • wzrost pewności siebie uczestników/czek.

Czas trwania: 60 minut

 1. WSTĘP (10 minut)

PRZEBIEG:

 • Przywitaj wszystkich.
 • Opowiedz krótko, co będzie przedmiotem zajęć.
 • Daj uczestni(cz)kom przestrzeń do poznania się i integracji (np. każdy mówi swoje imię i dokładnie trzy zdania o sobie).

UWAGA:  przy stałej grupie tylko raz wprowadzamy integrację i poznawanie się.

 1. ROZWINIĘCIE – 40 minut

METODY I MATERIAŁY:

 • przygotowane krzyżówki, wykreślanki wyrazowe,
 • gry planszowe, np. Scrabble, Dixit,
 • gry i quizy online oraz gry komputerowe.

PRZEBIEG:

 • Zachęć uczestniczki/ów do aktywności – indywidualnej lub grupowej.
 • Zaprezentuj przygotowane wcześniej gry, możecie zrobić turniej zespołowy dla rozgrzewki lub wspólnie rozwiązać quiz.
 • Pozwól uczestni(cz)kom wybrać gry, w które chcą grać, śledź przebieg rozgrywek i postępy, sprawdź, czy wszyscy znaleźli coś dla siebie.
 • Wspieraj w razie trudności.
 1. ZAKOŃCZENIE – 10 minut 

PRZEBIEG:

 • Przeprowadź rozmowę z seniorami/kami na temat ich wrażeń po zajęciach. Co najbardziej im się podobało? Co chcieliby zmienić lub dodać?
 • Na podstawie zebranych informacji, na następne zajęcia przygotuj więcej zadań, które wzbudziły największy entuzjazm.