Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Kamera… akcja! – poznajemy elementy języka filmu

autorAnna Michniuk

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Czas trwania: 120 minut

Cele:

 • nabycie wiedzy z zakresu podstaw języka filmu,
 • nabycie umiejętności związanych z kręceniem filmów.
 1. WSTĘP (20 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • ćwiczenie praktyczne,
 • komputer z dostępem do internetu,
 • białe kartki A4.

PRZEBIEG:

 • Przywitaj uczestników/czki.
 • Przedstaw się.
 • Przedstaw cele szkolenia.
 • Ustal zasady współpracy.
 • Przeprowadź ćwiczenie na rozgrzewkę: Jakim filmem jestem? Wykorzystaj narzędzie Jamboard i udostępnij plik do edycji. Każdy/a uczestnik/czka szkolenia ma do dyspozycji jeden slajd. Na slajdzie należy napisać tytuł swojego ulubionego filmu, a następnie pierwsze słowo należy zamienić na swoje imię. Dodatkowo, każdy/a uczestnik/czka dodaje do swojego slajdu zdjęcie ilustrujące powstały tytuł. (W wersji stacjonarnej szkolenia, zamiast narzędzia Jamboard, uczestnicy/czki wykonują zadanie na białych kartkach formatu A4).
 • Zachęć uczestników/czki do prezentacji i uzasadnienia swoich prac.
 1. ROZWINIĘCIE (90 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • prezentacja,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • komputer z dostępem do internetu,
 • smartfony.

PRZEBIEG:

 • Udostępnij i omów prezentację przygotowaną przed zajęciami, w której znajdują się treści dotyczące elementów języka filmu oraz przykłady z popularnych filmów. Dzięki niej uczestnicy/czki szkolenia zobaczą, że wiedza, którą nabywają ma zastosowanie w praktyce.
 • Uczestnicy/czki mogą również samodzielnie omawiać przykłady z różnych znanych im filmów.
 • Poinformuj uczestników/czki szkolenia, że teraz będą pracować samodzielnie, korzystając ze swoich smartfonów.
 • Zadaniem uczestników/czek warsztatów jest nagranie kilku ujęć w odpowiedni sposób (np. w perspektywie żabiej/ptasiej, planie pełnym/amerykańskim/detalu itp). Dla urozmaicenia ćwiczenia możesz wcześniej przygotować karteczki – losy, na których zostaną zapisane elementy języka filmu, które mają pojawić się w nagraniach przygotowywanych przez uczestniczki/ków warsztatów. Wszyscy pracują indywidualnie. 
 • Po wykonaniu zadania (po ok. 20 minutach), grupa ponownie zbiera się w jednej przestrzeni. Zachęć uczestników/czki do zaprezentowania swoich prac, a pozostałe osoby do podjęcia próby nazwania elementów języka filmu, które dostrzegają w ujęciach.
 1. ZAKOŃCZENIE (10 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • dyskusja – komputer lub smartfon z dostępem do internetu.

PRZEBIEG: 

 • Przeprowadź ćwiczenie z wykorzystaniem narzędzia Mentimeter. Zachęć uczestników/czki do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści przekazanych na warsztacie oraz sposobu jego prowadzenia.
 • Po udzieleniu odpowiedzi, dokonaj podsumowania spotkania.