Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Ankiety online – tworzenie w chmurze

autorAgnieszka Kaczmarek

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Czas trwania: 90-120 minut

Cele ogólne:

 • poznanie podstawowych zasad konstruowania ankiety,
 • poznanie narzędzi online do tworzenia ankiet: Formularze Google, Eval&Go,
 • nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych ankiet online i ich udostępnianie.
 1. WSTĘP (15 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

PRZEBIEG:

 • Przedstaw się, daj również przestrzeń uczestnikom/czkom do poznania się.
 • Zaprezentuj cele szkolenia i dostosowuj je na bieżąco do potrzeb uczestników/czek. 
 • Zintegruj grupę za pomocą interaktywnej tablicy Jamboard. 
 • W przerwie szkoleniowej daj uczestnikom/czkom możliwość relaksu w postaci przerywnika w aplikacji Geoboard, łagodzącej nastrój. 
 1. ROZWINIĘCIE (75 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja multimedialna,
 • formularze Google,
 • Eval&Go.

PRZEBIEG:

 • W module drugim przedstaw swoją prezentację i opowiedz, o czym należy pamiętać przy konstruowaniu ankiet.
 • Uczestnicy/czki poznają podstawowe elementy ankiety (tytuł, krótki wstęp, pytania, metryczka) – omów je szczegółowo.
 • Podziel się również praktycznymi wskazówkami dotyczącymi planowania ankiet i ich konstruowania.
 • Zaprezentuj, krok po kroku, jak tworzyć ankietę w Formularzach Google i Eval&Go. Zachęć uczestników/czki do realizacji ćwiczenia w formie indywidualnej:
  • zakładanie konta w Google, tworzenie formularza ankiety, zapisywanie i udostępnianie ankiety, prezentacja wyników ankiety,
  • zakładanie konta w Eval&Go, interfejs ankietowy, tworzenie ankiet, zapis i udostępnianie ankiety, prezentacja ankiety.
 • Zaproponuj, aby dzięki nabytym umiejętnościom stworzyli swoje indywidualne ankiety. 
 • Opowiedz też o innych możliwościach zastosowania i wykorzystania formularzy.
 1. ZAKOŃCZENIE (15 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • tablica Jamboard.

PRZEBIEG: 

 • Podczas  modułu zamykającego podsumujcie szkolenie. 
 • Dokonaj ewaluacji przy pomocy interaktywnej tablicy Jamboard. 
 • Poproś chętnych/e uczestników/czki, aby zaprezentowali/ły swoje ankiety, które powstały podczas szkolenia.