Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Webquesty

autorAnna Wróblewska-Zawadzka

Webquest to metoda pracy projektowej polegająca na rozwiązywaniu zadań przy wykorzystaniu informacji znalezionych w internecie. Zadania rozwiązujemy, opierając się na instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej (ewentualnie prezentacji multimedialnej). Efektem może być prezentacja, quiz, strona www, film lub plakat ilustrujący dane zagadnienie. Instrukcja webquestu opiera się na następującym schemacie:

 • Wprowadzenie – zapoznaj osoby uczestniczące z tematyką webquestu oraz zachęć je do zaangażowania się w przedsięwzięcie.
 • Zadanie – zwięźle opisz, jakiego efektu oczekujesz (np. plakatu).
 • Proces – wskaż kroki, jakie trzeba wykonać, aby zrealizować zadanie. Możesz je podzielić na mniejsze części (przygotowanie projektu plakatu, wybór treści merytorycznych, dobranie odpowiadających im materiałów graficznych itd.). Zaproponuj, w jaki sposób osoby uczestniczące mogą podzielić się na podgrupy realizujące poszczególne części zadania.
 • Źródła – podaj linki do zasobów dostępnych w internecie, które są niezbędne do rozwiązania zadania. Nadmień przy tym, że wskazane źródła mają charakter przykładowy i zachęć osoby uczestniczące do własnych poszukiwań. Zwróć uwagę na to, żeby były to zweryfikowane źródła.
 • Ewaluacja – w jaki sposób poznasz, że udało się zrealizować cel? Ustal kryteria, które pozwolą Ci ocenić wykonanie zadania. Opis ewaluacji webquestu często przybiera postać tabeli – przykład znajdziesz poniżej, w opisie przykładowej realizacji.
 • Konkluzja – podsumuj efekty pracy. Konkluzja powinna zachęcać do refleksji na temat tego, co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego. Może zawierać pytania retoryczne oraz link do platformy, na której osoby uczestniczące będą mogły podzielić się swoimi refleksjami.

Wszystkie elementy schematu możesz umieścić w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Twojego webquestu lub na kolejnych slajdach prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: 2-3 godziny (webquest krótkoterminowy) lub kilka tygodni (webquest długoterminowy)

Przykładowe tematy:

 • historia pisma, książek,
 • przewodnik po bibliotece.

Rozwijane kompetencje:

 • efektywne korzystanie z zasobów internetu,
 • współpraca w grupie, 
 • obsługa narzędzi cyfrowych,
 • zaawansowane wyszukiwanie informacji.

Przydatne materiały:

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Wybierz temat webquestu.

✅ Zastanów się, co ma powstać w wyniku prac.

✅ Wyszukaj ciekawe źródła w internecie.

✅ Przygotuj instrukcję dla osób uczestniczących według schematu. 

Realizacja:

✅ Upewnij się, czy instrukcja jest dobrze zrozumiana i osoby uczestniczące wiedzą, co mają robić.

✅ Czuwaj nad przebiegiem prac, obserwuj go z lotu ptaka.

Zakończenie:

✅ Stwórz przyjazną atmosferę do podzielenia się emocjami z przebiegu prac oraz refleksjami na temat uzyskanego efektu.

✅ Zaproś innych do zapoznania się z efektem webquestu, np. zorganizuj wystawę prac.