Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Tworzenie filmów

autorAnna Michniuk

Kultura wizualna, której dominację obserwujemy współcześnie, to nie tylko obrazy, ale przede wszystkim filmy. Dziś każdy, kto korzysta z najprostszego smartfona, może być twórcą/czynią, nagrywać i montować filmy, a także publikować je w mediach społecznościowych czy nawet prowadzić kanał na YouTube. Celem warsztatów jest przekazanie uczestni(cz)kom podstawowej wiedzy z zakresu języka filmu oraz nagrywania materiału filmowego. 

Przykładowe tematy:

 • elementy języka filmu,
 • zasady kręcenia filmów,
 • tworzenie od zera filmu edukacyjnego/promocyjnego.

Rozwijane kompetencje:

 • rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie elementów języka filmu,
 • nagrywanie materiału filmowego.

Przydatne narzędzia:

 • Jamboard – wirtualna tablica, 
 • Mentimeter – narzędzie do zbierania opinii, burzy mózgów, 
 • iMovie – program do montowania filmów (dostępny dla produktów Apple), 
 • inShot – aplikacja do tworzenia filmów, kolaży oraz edytowania zdjęć na urządzeniach mobilnych (dostępne w Google Play oraz Apple Store), w języku angielskim, 
 • Lightworks – darmowy program do nieliniowej edycji filmów (w języku angielskim), 
 • OBS Studio – darmowy wieloplatformowy program do nagrywania i transmisji wideo (w języku angielskim). 

Tworząc filmy, pamiętaj o tym, że:

 • Kamerę należy ustawić w poziomie (horyzontalnie) – wyjątkiem jest kręcenie filmu do wykorzystania w social mediach (stories).
 • Niepotrzebne źródła dźwięku należy wyeliminować.
 • Warto powtarzać najważniejsze ujęcia, aby mieć pewność, że efekt będzie zadowalający.

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Usystematyzuj swoją wiedzę na temat języka filmu, korzystając z otwartych zasobów edukacyjnych lub z tych dostępnych w internecie (np. https://edukacjafilmowa.pl/).

✅ Przygotuj prezentację multimedialną nt. elementów języka filmu. Zilustruj je przykładami z popularnych produkcji filmowych.

✅ Przygotuj multimedialne środki dydaktyczne, które urozmaicą Twój warsztat (np. tablica w Jamboard, zbieranie informacji zwrotnej przez Mentimeter).

Realizacja: 

✅ Zachęć grupę do pracy ćwiczeniem, które przełamie lody i jednocześnie wprowadzi do tematu (skorzystaj np. ze wspólnego uzupełniania tablicy przygotowanej w Jamboard).

✅ Przedstaw uczestni(cz)kom przygotowaną wcześniej prezentację nt. elementów języka filmu. Pokaż przykłady.

✅ Pomagaj uczestni(cz)kom spotkania, odpowiadaj na ich pytania. 

Zakończenie:

✅ Podziękuj wszystkim za obecność.

✅ Przygotuj galerię prac powarsztatowych (najlepiej będzie, jeśli z zebranych prac stworzysz prezentację multimedialną i podpiszesz elementy języka filmu, które pojawiły się w ujęciach przygotowanych przez uczestników/czki spotkania).

✅ Mailowo (lub w inny sposób) przekaż uczestni(cz)kom warsztatu materiały ze spotkania oraz podziękowania.