Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Warsztaty kulturoznawcze i wielokulturowe

autorMałgorzata Trąpczyńska

Społeczności, w których żyjemy, są coraz bardziej zróżnicowane językowo i kulturowo. Do najliczniejszej grupy migrantów/tek przebywających w Polsce zalicza się osoby przybyłe z Ukrainy, Białorusi, Rosji, ale również z Indii, Nepalu, czy Filipin (z szerszymi danymi zapoznasz się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, dostęp: 25.02.2022). Dlaczego by zatem nie wykorzystać tej możliwości i nie zorganizować warsztatów dla migrantów/ek lub warsztatów wielokulturowych? Takie działania mogą przyczynić się do lepszej integracji i rozwoju naszych lokalnych społeczności. Są okazją do promocji dorobku i tradycji mniejszości narodowych, a także upowszechniania informacji o kulturach innych państw. Mogą wspierać migrantów/ki, np. w nauce języka polskiego i dzięki temu zwiększać ich możliwości samodzielnego funkcjonowania (poszukiwania pracy, „załatwiania” formalności w urzędach) czy swobodnej komunikacji w obcym dla nich języku. Migranci/tki także mogą włączyć się we wspólne działania i np. poprowadzić jako native speakerzy/rki warsztaty językowe dla Polaków. 

Czas trwania: 90 min 

Działania wielokulturowe wymagają odpowiedniego przygotowania i wyczucia. Musisz najpierw poznać kulturę mniejszości, z którą będziesz współpracować, przełamać dystans i stereotypy. Niesie to wiele satysfakcji i pozytywnie wpływa na lokalną społeczność.

Przykładowe tematy:

  • warsztaty językowe – wspólne pisanie listu do kolegi/koleżanki,
  • święta i obyczaje polskie (np. tradycje ślubne w Polsce – dawniej i dziś),  
  • warsztaty kulinarne – słodkości z różnych stron świata,
  • Łesia Ukrainka – przedstawicielka literatury ukraińskiej.

Rozwijane kompetencje:

  • prowadzenie działań wielokulturowych,
  • poznanie aplikacji do nauki języków i tłumaczenia tekstów,
  • poznanie ciekawych otwartych zasobów edukacyjnych związanych z wielokulturowością. 

Przydatne narzędzia:

  • Tłumacz Google – bezpłatna usługa firmy Google. Tłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe, również dokumenty w ponad 100 językach, 
  • DuoLingo – bezpłatny portal do nauki języków obcych, opierający się na systemie grywalizacji, jest również aplikacja na telefon,
  • Tłumacz głosowy Voice Translator All Languages – aplikacja do tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym.

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Jeśli myślałeś/aś o tego typu działaniach, zacznij od diagnozy swojej społeczności. Zastanów się, jakie grupy migrantów/ek są obecne w Twojej przestrzeni, czy były podejmowane już dla nich jakieś działania, czy migranci/tki są skupieni/one w jakiejś organizacji, która ma swoich liderów.

✅ Sprawdź, czy Twoja organizacja ma stronę internetową dostosowaną dla migrantów/ek, np. treści są przetłumaczone, czy organizując wydarzenia tworzycie np. dwujęzyczne ulotki. Czy macie obcojęzyczne oznaczenia wewnątrz budynku? Czy Wasza biblioteka posiada w swoim księgozbiorze zbiory w językach migrantów?

✅ Szukaj informacji o danych grupach u bardziej doświadczonych organizacji, w placówkach zajmujących się migrant(k)ami, na szkoleniach, kursach, w internecie w dostępnych publikacjach. Konsultuj się z ekspert(k)ami.

✅ W zależności od tego, czy wybierzesz formę warsztatów, czy np. grę miejską na temat wybranego  kraju, bądź zawsze otwarty/a i nie bój się prosić o pomoc.

✅ Jeśli szukasz inspiracji zajrzyj również na: 

Zakończenie: 

✅ Przeprowadź krótką ewaluację. Zapytaj o wrażenia i odczucia.

Sprawdź też: