Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Webinaria

autorIwona Sójkowska

Webinarium to doskonały pomysł na przeprowadzenie zajęć, szkolenia, seminarium, a nawet spotkania online w czasie rzeczywistym. Warto nadmienić, że nagranie z webinarium może być udostępnione i odtwarzane przez zainteresowane tematem osoby. Webinarium umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym/ą spotkanie a uczestni(cz)kami, a sposoby komunikacji uzależnione są od liczby uczestniczących osób oraz oprogramowania. Za pomocą webinarium możesz zrealizować nieskończoną liczbę pomysłów na rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Przykładowe tematy:

  • spotkania autorskie,
  • kluby książki / wiedzy,
  • szkolenia nt. OZE, prawa autorskiego, wolnych licencji. 

Rozwijane kompetencje:

  • korzystanie z narzędzi do komunikacji online.

Przydatne narzędzia (transmisja):

Przydatne narzędzia (aktywizacja uczestników/czek):

  • Jamboard – wirtualna tablica Google, która pozwala na pracę grupową. Zastosowanie tablicy zależy od kreatywności prowadzącego/j i uczestników/czek. 
  • Padlet – wirtualna tablica, świetne narzędzie do pracy zespołowej. 
  • Wakelet – wirtualna tablica, oprócz standardowej funkcji tablicy umożliwia przypięcie wszystkiego, co ma postać cyfrową, a więc plików lub linków do dowolnych stron internetowych.
  • Mentimeter – świetne narzędzie do tworzenia zapytań, krótkich sondaży, wyrażania opinii, sprawdzania stopnia znajomości, w darmowej wersji jedna „ankieta” może mieć maksymalnie dwa slajdy, ale można zrobić nieograniczoną liczbę ankiet. Doskonale sprawdza się do głosowania uczestniczek/ków i prezentacji wyników na żywo: , 
  • Wheel of Names – koło wspomagające dyskusję. Można wpisać imiona osób, które mają zabrać głos lub tematy do dyskusji.

Jitsi Meet jest dostępny na wolnej licencji. Nie wymaga założenia konta i ma wszystkie potrzebne funkcjonalności, m.in. udostępnianie ekranu, odtwarzanie filmów, czat.

Do dzieła!

Przygotowania: 

✅ Stwórz prezentację.

✅ Przygotuj krótkie filmiki ilustrujące temat webinarium lub poszukaj ich w sieci, np. na YouTube.

✅ Zaplanuj aktywności dla uczestników/czek z wykorzystaniem narzędzi typu Mentimeter, Padlet, Jamboard, Weel of Names.

✅ Zaplanuj termin webinarium.

✅ Promuj webinarium, zaproś uczestników/czki.

Realizacja: 

✅ Zaplanuj aktywność na dobry początek (np. poproś uczestników/czki o wyrażenie oczekiwań wobec webinarium na czacie, wirtualnej tablicy, za pomocą sondy Mentimeter).

✅ Poprowadź prezentację, pamiętaj o aktywizacji uczestników/czek – pozwól im wyrażać swoje opinie. 

✅  Podsumuj wystąpienie. 

✅ Przeprowadź ankietę ewaluacyjną i omów jej wyniki.

Zakończenie:

✅ Przygotuj certyfikaty udziału w webinarium (opcjonalnie).

✅ Udostępnij prezentację w sposób otwarty.

✅ Umieść nagranie w dostępnym miejscu.