Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Bank Umiejętności Społecznych

Bank umiejętności to działanie z pogranicza aktywizacji społeczności lokalnej oraz działań międzypokoleniowych. W czasie spotkania mieszkańcy/nki mogą poznać umiejętności sąsiadów i sąsiadek. Zajęcia można realizować stacjonarnie, online lub hybrydowo (wsparciem może być Canva oraz Kahoot!).

Cele ogólne:

  • poznanie umiejętności mieszkańców/nek, którymi mogliby się podzielić z innymi,
  • stworzenie bazy tematów i potencjalnych prowadzących do kolejnych zajęć,
  • integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

Rozwijane kompetencje:

  • komunikatywność,
  • elastyczność,
  • znajomość lokalnego środowiska,
  • umiejętność obsługi narzędzi do tworzenia quizów i narzędzi graficznych.

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Zaproś osoby odwiedzające Twoją placówkę do wzięcia udziału w spotkaniu.

✅ Przygotuj miejsce (salę) i/lub narzędzia online do przeprowadzenia zajęć.

✅ Jeśli organizujesz wydarzenie stacjonarnie, zapewnij tablicę/flipchart i materiały piśmiennicze.

Realizacja: 

✅ Podziel uczestników/czki na mniejsze grupy. Możesz poprosić, aby odliczyli do czterech, albo ustawili się od najniższej osoby do najwyższej.

✅ Koordynuj działania grup oraz wspieraj ich w pracy. 

Podzielone grupy zaproś do burzy mózgów, w czasie której zapiszą wszystkie umiejętności, które razem posiadają. Możesz zaproponować, aby zastanowili się, co mogą zrobić w takiej grupie, aby wykorzystać jak najwięcej swoich umiejętności (np. zaprojektować i zbudować domek na drzewie, przygotować i poprowadzić imprezę integracyjną. Mogą też pojawiać się zupełnie abstrakcyjne lub mniej realistyczne pomysły.

Następnie poproś grupy, aby zaznaczyły, których ze swoich umiejętności chcieliby uczyć innych oraz jakich rzeczy, chcieliby się sami nauczyć.

Listę umiejętności spiszcie, wykorzystując program Canva lub inny program graficzny.

Odróżnijcie graficznie te umiejętności, których uczestniczki/cy mogą już uczyć, których chcieliby uczyć w przyszłości i takie, których chcą się nauczyć sami.

✅ Aktywizuj uczestników/czki do działania.

Zakończenie:

✅ Podsumuj efekty pracy, np. w postaci grafu, tabeli. Poproś, aby grupy zaprezentowały efekty swojej pracy. 

✅ Wyjaśnij, jakie będą kolejne kroki i co stanie się z propozycjami grupy (np. będą one propozycjami zajęć dla lokalnej społeczności oraz listą potrzeb na warsztaty). 

✅ W późniejszym terminie skontaktuj się z potencjalnymi prowadzącymi, aby uzgodnić szczegóły kontynuacji działań w ramach projektu.

✅ Organizuj regularne spotkania, aby stworzyć aktywną społeczność działającą na rzecz innych mieszkańców/nek.