Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Cykl spotkań dla seniorek/ów z zakresu zdrowia

autorAnna Goszczyńska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Główny cel warsztatu: poszerzenie wiedzy na temat zdrowia.

Cele szczegółowe – operacyjne:

 • poznanie sposobów dbania o zdrowie,
 • omówienie najczęstszych chorób wieku dojrzałego,
 • poznanie domowych sposobów radzenia sobie z różnymi chorobami,
 • porady na temat specjalistycznej ścieżki leczenia,
 • poznanie możliwości wsparcia leczenia przez telefon i internet (teleporada, e-recepta itp).

Czas trwania: 6 spotkań, 1 x w miesiącu, po 1,5 godziny

 1. WSTĘP (10 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • laptop,
 • projektor,
 • komputer z dostępem do internetu,
 • flipchart i kartki.

PRZEBIEG: 

 • Powitaj uczestników/czki.
 • Przedstaw temat spotkania.
 • Przedstaw gościa/nię – eksperta/kę z zakresu zdrowia, który/a będzie prowadził/a wykład lub z którym/ą będzie prowadzona rozmowa.
 • Ustal zasady z uczestnikami/czkami – pytania w trakcie wykładu / pytania na koniec spotkania itd.
 1. ROZWINIĘCIE (70 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • laptop,
 • projektor,
 • komputer z dostępem do internetu.

PRZEBIEG:

 • Wykład/rozmowa/warsztaty eksperta/ki na wybrany wcześniej / uzgodniony temat.
 • Moderuj przebieg zadawania pytania ekspertowi/ce przez uczestników/czki spotkania lub w razie braku takich pytań zadaj kilka pytań, które przygotowałeś/aś wcześniej.
 1. ZAKOŃCZENIE (10 minut)

METODY I MATERIAŁY: dyskusja.

PRZEBIEG:

 • Podsumuj wykład w kilku punktach.
 • Zapowiedz kolejne spotkanie z ekspertem/ką z zakresu zdrowia za miesiąc.
 • Poproś o zgłaszanie propozycji tematów wykładów w przygotowanych wcześniej ankietach, które uczestnicy/czki wrzucą do przygotowanego wcześniej pudełka.

Osoby, które możesz zaprosić do biblioteki w roli eksperta/ki:

 • dietetyk/czka – pomoc z zakresu właściwego odżywiania np. w przypadku cukrzycy lub wysokiego cholesterolu, problemów z woreczkiem żółciowym, chorobą wrzodową żołądka,
 • specjalist(k)a od krioterapii – sposoby leczenia bólu,
 • specjalist(k)a od chorób kobiecych – ginekolog/ożka lub onkolog/ożka, szczególnie jako profilaktyka raka szyjki macicy,
 • okulist(k)a – np. omówienie najczęstszego schorzenia ludzi starszych – zaćmy.
 • fizjoterapeut(k)a – omówienie, w jaki sposób można pomóc osobom z problemami kręgosłupa, stawów,
 • lekarz/ka ogólny/a, który/a może wyjaśnić podstawowe zasady dotyczące badań i skierowań.

Inny formy spotkania z gościem/nią:

 • rozmowa z zaproszonym/ą gościem/nią, z przygotowanym wcześniej scenariuszem – z pytaniami od uczestników/czek.
 • warsztaty, np. z zielarzem/ką, dietetykiem/czką lub fizjoterapeutą/ką.
 • mobilny punkt badań, np. możliwość zbadania poziomu cukru we krwi, ciśnienia, czy zbadania wzroku.
Metodawarsztat
Grupa docelowaseniorzy/ki
Tematzdrowie
Miejsce realizacjioffline, online