O projekcie

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece to projekt skierowany do osób pracujących w bibliotekach w całej Polsce. Biblioteki, w zależności od ich charakteru, są istotnymi centrami kultury, edukacji, informacji, pełnią też często ważne funkcje społeczne. Wciąż jednak stoją przed nimi trudne wyzwania związane z transformacją cyfrową. Biblioteki, jako instytucje muszą niejako udowadniać swoją rację bytu w dobie internetu. Dlatego też dla pracowników bibliotek niezwykle istotne jest, aby posiadać wysokie kompetencje cyfrowe.

Celem projektu SpołEd w bibliotece jest rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych. W szczególności pracować będziemy z bibliotekarzami, ale do udziału w projekcie zapraszamy również pracowników domów kultury oraz innych edukatorów.

Brak kompetencji cyfrowych wśród pracowników bibliotek i innych instytucji edukacyjnych jest ważnym czynnikiem ograniczającym ich rozwój. Metodologia “Spółdzielni Otwartej Edukacji” (SpołEd) zakłada, że edukatorzy nabywają różnorodne kompetencje aktywnie, w procesie tworzenia własnych zasobów edukacyjnych. Jednocześnie kluczowym założeniem jest otwartość tych zasobów – promująca dzielenie się, wymianę doświadczeń i twórcze wykorzystywanie już istniejących materiałów. Metoda ta, służąca do podnoszenia kompetencji cyfrowych, wpłynie nie tylko na samych pracowników, ale również poprzez aktywizację lokalnych liderów edukacyjnych i wspieranie ich w prowadzeniu szkoleń i spotkań, na użytkowników bibliotek.

Projekt Spółdzielni Otwartej Edukacji powstał w oparciu o szerokie spojrzenie na wizję otwartości w edukacji. Wyrósł z silnego przekonania, że otwartość to współpraca, proces, różnorodność, gotowość na zmiany, zaufanie, odwaga i chęć doświadczania nowego. W Spółdzielni skupiamy się na modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Zależy nam na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi i materiałów cyfrowych w edukacji. Jednocześnie duży nacisk kładziemy na kompetencje związane ze znajomością prawa autorskiego, w tym wykorzystania wolnych licencji Creative Commons.