Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Bezpieczeństwo w sieci

autorAnna Michniuk

Współcześnie mnóstwo czasu spędzamy online. W internecie prowadzimy życie towarzyskie, realizujemy różnorodne transakcje, przesyłamy i udostępniamy (czasem bardzo prywatne) dane. Niezwykle ważne jest więc, by poruszając się w wirtualnej przestrzeni, dbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Celem opisanej poniżej dobrej praktyki jest przede wszystkim edukowanie w zakresie bezpieczeństwa w sieci, rodzajów cyberprzemocy, jej profilaktyki i umiejętnością radzenia sobie w sytuacji, gdy my sami lub ktoś nam bliski, stanie się ofiarą internetowych ataków.

Przykładowe tematy:

 • bezpieczeństwo w sieci,
 • profilaktyka cyberprzemocy,
 • radzenie sobie z aktami cyberprzemocy.

Rozwijane kompetencje:

 • rozpoznawanie i nazywanie różnych rodzajów cyberprzemocy,
 • zapobieganie cyberprzemocy,
 • umiejętność reagowania na cyberprzemoc.

Przydatne narzędzia:

 • Jamboard – wirtualna tablica,
 • Kahoot – narzędzie do tworzenia quizów online,
 • Mentimeter – narzędzia do zbierania opinii, burzy mózgów. 

Do dzieła!

Temat cyberbezpieczeństwa jest bardzo ważny. Cyfrowi przestępcy wymyślają coraz to nowe sposoby na wyrządzanie szkód przy użyciu technologii. Jeśli chcesz być na bieżąco, śledź stronę internetową prowadzoną przez NASK (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową) i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Przygotowania: 

✅ Zapoznaj się z literaturą i materiałami filmowymi, które uporządkują Twoje rozumienie problemu bezpieczeństwa w internecie oraz cyberprzemocy. Propozycje:

 • J. Barlińska, P. Plichta, J. Pyżalski, A. Szuster, „Ich słowami – obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów” (In their words – a picture of support in cyberbullying situations from the student’s perspective), „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 17(4)/2018, s. 82–115.
 • T. Kasprzak, O. Jurkowska, A. Tarkowski, „Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne”, Warszawa: Wydawnictwo “Communia”, 2017. Dostępne online, (dostęp 8.12.2021).
 • „NASTOLATKI 3.0 Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach”, Instytut badawczy NASK 2016. Dostępne online, (dostęp: 23.06.2021).
 • „Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Rekomendacje dla szkół”, Fundacja Dzieci Niczyje 2013. Dostępne online, (dostęp: 23.06.2021).
 • W. Wrzos, „Bezpieczny internet krok po kroku. Poradnik nie tylko dla seniora”. Dostępne online, (dostęp: 23.06.2021).

Materiały filmowe:

✅ Przygotuj prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w internecie / rodzajów cyberprzemocy / profilaktyki cyberprzemocy.

✅ Przygotuj multimedialne środki dydaktyczne, które urozmaicą Twój warsztat (np. tablica w Jamboard, burza mózgów w Mentimeter, quiz w Kahoot sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników/czki spotkania).

Realizacja:

✅ Zachęć grupę do pracy ćwiczeniem, które przełamie lody i jednocześnie wprowadzi do tematu. 

✅ Przedstaw uczestni(cz)kom temat spotkania. Pamiętaj, by metody pracy przeplatać formami aktywizującymi (możesz do tego użyć quizów przygotowanych np. w Kahoot, Quizizz).

✅ Od uczestników/czek spotkania zbierz pytania, na które nie do końca byłaś/eś w stanie odpowiedzieć. 

Zakończenie:

✅ Podziękuj wszystkim uczestni(cz)kom za obecność.

✅ Udostępnij przygotowaną przez siebie prezentację uczestni(cz)kom warsztatów.

✅ Mailowo (lub w inny sposób) przekaż uczestni(cz)kom warsztatu odpowiedzi na pytania, na które nie do końca byłeś/aś w stanie odpowiedzieć w czasie spotkania.