Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Działania SpołEdu skupiają się na wsparciu otwartej edukacji. Zależy nam, aby przywrócić ducha współpracy wśród nauczycieli, edukatorów i pracowników bibliotek, tak aby odkryli oni na nowo wartość i przyjemność wspólnego tworzenia, uczenia się przez doświadczenie, wymianę wiedzy i wzajemne wsparcie. Nauczanie powinno być przygodą, w czasie której spotyka się niesamowitych ludzi, odważnie mierzy z rzeczywistością, myśli kreatywnie i twórczo.

SpołEd ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Od 2018 roku tworzymy sieć nauczycieli/ek, którzy cenią sobie wzajemną pomoc, współdziałanie z uczniami i uczennicami, innymi szkołami, ze specjalistami/kami z różnych dziedzin. Zależy nam też na podniesieniu kompetencji uczestników/czek projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie i wspólnej pracy nad materiałami, staną się ambasadorami/kami OZE.