Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Bezpieczeństwo w sieci – przykładowa realizacja

autorAnna Michniuk

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Cele:

 • usystematyzowanie wiedzy nt. internetowych zagrożeń,
 • kształtowanie dobrych nawyków związanych z bezpieczeństwem dzieci i osób dorosłych w internecie,
 • przekazanie wiedzy nt. możliwych form pomocy w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy.

Przed warsztatem przygotuj na podstawie znanych i dostępnych publikacji i stron internetowych prezentację dotyczącą sposobu korzystania przez dzieci, młodzież i dorosłych z internetu. 

W prezentacji powinny znaleźć się między innymi: różne rodzaje cyberprzemocy, ważne numery telefonów, wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z mediów przez dzieci i osoby dorosłe.

Czas trwania: 100 minut

 1. WSTĘP (20 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • burza mózgów – komputer z dostępem do internetu.

PRZEBIEG:

 • Przywitaj uczestników/czki.
 • Przedstaw się.
 • Przedstaw cele szkolenia.
 • Ustalcie zasady współpracy.
 • Przeprowadź ćwiczenie na rozgrzewkę: giełda pomysłów. Wykorzystaj narzędzie Jamboard. Poproś uczestników/czki o wpisanie do 3 przykładów internetowych zagrożeń. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi, spróbujcie je pogrupować.
 1. ROZWINIĘCIE (60 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • przygotowana wcześniej prezentacja,
 • dyskusja.

PRZEBIEG:

 • Omów przygotowaną prezentację (m. in. pokaż najnowsze dane dotyczące korzystania z internetu przez dzieci i osoby dorosłe).
 • Zachęć grupę do interakcji i zadawania pytań
 1. ZAKOŃCZENIE (20 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • Quiz, dyskusja – komputer z dostępem do internetu.

PRZEBIEG:

 • Uruchom test w Kahoot – uczestnicy/czki odpowiadają na 5 pytań z zakresu szkolenia, dokonując w ten sposób samooceny.
 • Zbierz opinie nt. szkolenia przy użyciu narzędzia Mentimeter – uczestnicy/czki odpowiadają na jedno pytanie otwarte (np. Co zabierasz ze sobą z naszego spotkania?).
 • Po zebraniu odpowiedzi, dokonaj podsumowania spotkania i pożegnaj uczestników/czki.