Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Myślenie ma przyszłość – myślę i prezentuję swoje przekonania

autorIwona Sójkowska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Warsztaty rozwijające kreatywność najlepiej przeprowadzić stacjonarnie, w grupie 6-8 osób. Bezpośredni kontakt uczestników/czek przełamuje bariery interpersonalne, powoduje, że łatwiej dzielić się wiedzą, doświadczeniem, wspierać i rozwijać pomysły.

Możesz je także poprowadzić w formie zdalnej, ale wówczas użyj narzędzi dodatkowo aktywizujących uczestników/czki. Wtedy zarówno Ty, jak i uczestnicy/czki musicie mieć określony poziom kompetencji cyfrowych.

Czas trwania: 70 minut.

 1. WSTĘP (10 minut)

METODY I MATERIAŁY: dyskusja.

PRZEBIEG:

 • Ćwiczenie 1 – Moja cecha – każdy/a z uczestników/czek przedstawia się, podając przed imieniem cechę, która go/ją charakteryzuje. Cecha musi zaczynać się na tę samą literę co imię, np. intrygująca (inteligentna, irytująca) Iwona. W formie zdalnej wykorzystaj do wywoływania do odpowiedzi np.  Wheel of Names – koło wspomagające dyskusję (wpisz imiona osób biorących udział w zajęciach). Dodatkową formą aktywizacji będzie ponowne wywołanie do wypowiedzi tej samej osoby.
 1. ROZWINIĘCIE (40 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja,
 • burza mózgów,
 • karteczki samoprzylepne lub tablica internetowa.

PRZEBIEG:

 • Omów prezentację. Określ i omów problem, który będziecie rozwiązywać. 
 • Ćwiczenie 2 – Pakowanie walizki – aktywizuje procesy myślenia. Wprowadź uczestników/czki w temat: Wyjeżdżam na miesiąc na Bali i mogę zabrać tylko jedną walizkę. Do walizki zamierzam spakować krem do opalania, gdyż będę przebywać dużo na słońcu. Jak myślisz, co jeszcze zabiorę? W dalszej kolejności każda z osób wymienia kolejny przedmiot jednocześnie argumentując, dlaczego jest on ważny. 
 • Przeprowadź burzę mózgów, używając karteczek samoprzylepnych lub w wersji zdalnej narzędzia Mentimeter czy Padlet, tablicę Jamboard lub Miro.
 • Poproś uczestników/czki, aby w parach lub trójkach zebrali/ły argumenty za i przeciw (mogą skorzystać z metody kapeluszy de Bono).
 1. ZAKOŃCZENIE (2O minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja,
 • dyskusja.

PRZEBIEG:

 • Podsumuj zebrane i spisane przez uczestniczki/ów argumenty i pomysły rozwiązań. 
 • Pozwól na zabranie głosu uczestni(cz)kom. 
 • Przeprowadź głosowanie nad najlepszymi pomysłami.
 • Zakończ spotkanie.

Sprawdź też: