Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Biblioteczna gra miejska związana z historią miasta

autorMagdalena Muchyńska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

W ramach tego scenariusza zaplanujesz tematyczną grę miejską (historia miasta i mieszkających w nim dawniej ludzi) z elementami znanej akcji  „Książka Go!”, czyli będzie to akcja szukania książek w przestrzeni miejskiej.

Do zgromadzenia źródeł wykorzystane będą np. „Roczniki wołomińskie” (publikacje związane z historią Wołomina, strony internetowe: „Dawny Wołomin”, „Urząd Miasta Wołomin”, a także archiwalne numery lokalnej prasy (rubryki związane z historią miasta, wspomnienia)  i plan miasta, jednak Ty musisz wybrać takie, które zawierają informacje o Twojej okolicy. Planowanie obejmie: rozdysponowanie zadań w zespole (grafika plakatu, regulamin akcji, formularze zgłoszeniowe, strategię promocyjną wydarzenia (metody standardowe: strona internetowa, FB, prasa lokalna i radio, ale także rozwieszenie plakatów w miejscach skupiających młodzież np. licea), budżet, zakup nagród, zaproszenie do udziału w akcji osób związanych z historią miasta (nauczyciele/ki historii, dyrektor/ka Muzeum, indywidualni pasjonaci/tki i badacze/ki dziejów miasta). Uczestnicy/czki powinni odpowiednio wcześniej zgłosić chęć udziału w grze miejskiej (maksymalnie na 3 dni przed grą kończy się możliwość zapisów), ponieważ musisz odpowiednio zadbać o ubezpieczenie i logistykę. 

Główny cel warsztatu: zainteresowanie mieszkańców/nek historią miasta

Cele szczegółowe warsztatu: 

 • przybliżenie wiedzy na temat historii miasta,
 • poszerzenie bibliotecznej oferty (całkiem nowy rodzaj aktywności dla czytelników/czek).
 • zachęcenie czytelników/czek do częstszego sięgania po lokalną literaturę historyczną (wzrost czytelnictwa).

Czas trwania: 135 minut

 1. WSTĘP (ok. 15 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • gra miejska,
 • książki,
 • karteczki ze wskazówkami,
 • mapka Wołomina,
 • krzyżówka o mieście Wołomin (przy wykorzystaniu np. https://progmar.net.pl/)
 • uczestnicy/czki mogą korzystać z dostępnych we własnym zakresie materiałów źródłowych (np. internet).

PRZEBIEG: 

 • Powitaj uczestników/czki – część organizacyjna może odbyć się w sali konferencyjnej biblioteki lub na wolnej przestrzeni, np. przed biblioteką. 
 • Wręcz uczestni(cz)kom mapkę miasta i numery kontaktowe do organizatorów/ek, a także pierwszą wskazówkę. 
 • Nakreśl zasady gry miejskiej i jej ramy czasowe. 
 • Po zakończeniu wstępu uczestnicy/czki rozpoczynają zasadniczą część gry miejskiej.
 1. ROZWINIĘCIE (do 90 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • Książki
 • Karteczki ze wskazówkami
 • Mapka Wołomina
 • Krzyżówka o mieście Wołomin
 • Uczestnicy/czki mogą korzystać z dostępnych we własnym zakresie materiałów źródłowych (np. internet) 

PRZEBIEG:

 • Uczestnicy/czki mają do odkrycia 5 miejsc związanych z historią Wołomina. Zwycięzcą/czynią jest ten/ta, który/a dotrze do mety w najkrótszym czasie.
 • Uczestnicy/czki mają za zadanie dotrzeć do miejsc, w których ukryte są książki i wskazówki prowadzące dalej.
 • W każdym takim miejscu czekać będzie tzw. informator/ka, który/a czuwa nad punktem i ewentualnie podpowiada uczestni(cz)kom. Przykładowo w jednym punkcie będzie ukryty jeden tytuł książki, np. Zofii Nałkowskiej, która wychowała się w Wołominie (jedna książka dla jednego uczestnika/czki) wraz z dodatkową wskazówką np. biletem. Dzięki temu uczestnik/czka powinien/nna domyślić się, że kolejnym miejscem do odkrycia jest Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie. W przypadku, gdy uczestnik/czka nie jest w stanie odgadnąć kolejnego punktu, prosi informatora/kę o podpowiedź (taka podpowiedź  „kosztuje” np. 10 minut).
 • W kolejnych punktach można wykorzystać takie narzędzia jak: 
  • QR kod: uczestnik/czka ma za zadanie zeskanować kod i udać się do wyznaczonego miejsca (np. lokalne muzeum lub księgarnia),
  • krzyżówka: w kolejnym punkcie uczestnicy/czki rozwiązują krzyżówkę i udają się do kolejnego punktu miasta (Izba Muzealna Poświęcona Rodzinie Wodiczków),
  • Wordart: w trzecim punkcie na uczestników/czki czeka ulotka stworzona przy użyciu narzędzia wordart (umieszczone na niej słowa prowadzą do kolejnego miejsca (np. obszar dawnego getta, ośrodek sportu, staw, plaża miejska, wejście główne – Huragan – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie).
 1. ZAKOŃCZENIE (ok. 30 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • krótki pokaz filmu związanego z historią Wołomina (ok. 7 minut),
 • wystawa związana z miastem i ludźmi Wołomina,
 • pogadanka.

PRZEBIEG:

 • Punkt końcowy: lokalne kino.
 • Po ukończeniu gry przez wszystkie drużyny, ogłoś zwycięzców/żczynie.
 • Wręcz nagrody.
 • Zaproś uczestników/czki na poczęstunek połączony z krótkim pokazem filmu o historii Wołomina.
 • Zachęć do oglądania wystawy, integracji i rozmów z zaproszonymi gośćmi: ekspert(k)ami, history(cz)kami, znawcami/czyniami historii Wołomina (dopiero w tym punkcie nastąpi wymiana doświadczeń, rozmowy i integracja między uczestnikami gry miejskiej).
 • Zróbcie pamiątkowe zdjęcie.
 • Podziękuj za udział i poproś o wypełnienie krótkiej ankiety, która zostanie rozesłana drogą elektroniczną po spotkaniu (ten rodzaj ewaluacji jest dobry ze względu na fakt, że sala kinowa nie sprzyja wypełnianiu papierowego kwestionariusza, choć może wpłynąć na obniżenie liczby wypełnionych ankiet; uczestnikami/czkami będą w większości osoby młode, czytelnicy/czki biblioteki, którzy/re w większości aktywnie korzystają z internetu).

Sprawdź też: 

Grupa docelowadorośli, młodzież
Miejsce realizacjioffline