Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Etyka w zawodzie bibliotekarki/rza – webinarium

autorIwona Sójkowska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.
 • Powitaj uczestników/czki.
 • Wprowadź w temat, wyjaśnij wagę problemu (5 minut).
 • Przedstaw prezentację  (50 minut; I. Sójkowska, „Etyka zawodowa”, prezentacja do pobrania ze strony EBIB): 
  • z omówieniem slajdów, 
  • z zastosowaniem narzędzi aktywizujących, zachęcających do wyrażenia własnej opinii (Mentimeter, Padlet),
  • z wyświetleniem fragmentu filmu „Miś” z You Tube,
  • z wyświetleniem filmu końcowego, który znajduje się w prezentacji.
 • Przeprowadź sesję pytań zgłaszanych na czacie lub za pomocą tablicy (Padlet, Jamboard) i odpowiedzi  (ok. 10 minut).
 • Przeprowadź sesję pytań zgłaszanych na czacie lub za pomocą tablicy (Padlet, Jamboard) i odpowiedzi  (ok. 10 minut).
 • Przeprowadź ankietę ewaluacyjną i omów wyniki (5 minut).
 • Podziękuj uczestni(cz)kom.

Nagrania przykładowych webinariów:

Sprawdź też: