Metoda i katalog dobrych praktyk SpołEd

Zapraszamy do biblioteki Spółdzielni Otwartej Edukacji!

Strona, na którą trafiliście/trafiłyście powstała, gdyż w Centrum Cyfrowym wierzymy w siłę wymiany wiedzy, a pierwszym hasłem projektu było dzielimy się, aby mnożyć. W naszym katalogu znajdziecie scenariusze warsztatów rozwijających kompetencje cyfrowe, dobre praktyki, informacje o tym, czym są otwarte zasoby i jak działa prawo autorskie w edukacji. Udostępniliśmy również otwarty kurs internetowy, dotyczący tworzenia i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w pracy nad zwiększaniem kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

Zasoby zamieszczone na tej stronie można swobodnie wykorzystywać, pobierać, modyfikować według potrzeb i ponownie umieszczać w sieci.

Pierwsza, teoretyczna część opisuje metodę pracy w SpołEdzie i tłumaczy, czym jest otwarta edukacja. Jest też przewodnikiem po prawie autorskim. Druga – praktyczna, zawiera opisy dobrych praktyk, wybrane i opracowane spośród setek powstałych w czasie projektu. Trzecia zaś przeznaczona jest dla trenerek/ów kompetencji cyfrowej – znajdują się w niej praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć i scenariusze.  Ponad to udostępniamy kurs online „Otwarte Zasoby Edukacyjne w bibliotece” oraz „Otwarte Zasoby Edukacyjne w szkole”.