Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Geocaching – przykładowe realizacje

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.
  1. Warsztaty tworzenia gry terenowej geocaching z wykorzystaniem systemu GPS zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorlicach.
  1. „Geocaching – mój sposób na nudę – promocja aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Słupsk” – projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie.
  1. Skrytka przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnica Kopernikańska w Toruniu.
  1. Projekt „Uczymy się promować naszą gminę, czyli geocaching w Rzeczniowie”, zrealizowany przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeczniowie.