Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Archiwum społeczne, archiwum historii mówionej

autorPaulina Gawrych

Praca z archiwami to działania oparte na zgromadzonym w internecie zasobie zawierającym zdjęcia, historie oraz dokumenty osób zaangażowanych społecznie. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy/ek z ideą projektu, w którym uczestnicy/czki dzielą się swoimi przeżyciami i wspomnieniami.

Przykładowe tematy:

  • definicja i rola archiwum społecznego,
  • angażowanie się w działania lokalne,
  • znaczenie angażowania się w działania lokalne

Rozwijane kompetencje:

  • wiedza na temat społeczności lokalnej,
  • integracja lokalna,
  • otwartość,
  • elastyczność,
  • wyszukiwanie informacji,
  • przetwarzanie i wykorzystywanie zasobów online.

Przydatne narzędzia: 

  • w realizacji zajęć pomogą bezpłatne narzędzia dostępne online, np. aplikacja Image Colorization API, która uatrakcyjni prezentowany materiał.

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Znajdź strony internetowe zawierające zasoby archiwalne.

✅ Przygotuj prezentację omawiającą temat archiwów i ich celowość.

✅ Przygotuj miejsce spotkania (fizyczne lub wirtualne) oraz sprzęt.

✅ Przygotuj materiały promocyjno-informacyjne, aby osoby zainteresowane dowiedziały się o wydarzeniu i mogły się z Tobą skontaktować.

Realizacja:

✅ Zaprezentuj przygotowane materiały.

✅ Pokaż, jak działa strona i jak się po niej poruszać.

✅ Zachęć uczestników/czki do aktywnego udziału w spotkaniu.

✅Pokaż lub przećwicz wspólnie z grupą, w jaki sposób można archiwum wykorzystać.

Zakończenie: 

✅ Zaproponuj uczestni(cz)kom dalsze indywidualne poszukiwania. 

✅ Jeśli sam/a pracujesz z archiwum społecznym, zbierz dane kontaktowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie i chcących udostępnić posiadane dokumenty.

✅ Zaproś do włączenia się do projektu.