Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Projektowanie w Canvie

Obecnie obserwujemy dominację kultury wizualnej, a nawet audiowizualnej. Zewsząd otaczają nas różnorodne kolory, obrazy, plakaty, filmiki. Nie każdy jednak potrafi szybko i sprawnie przygotować estetyczne zaproszenie, atrakcyjne CV czy przyciągającą wzrok grafikę do mediów społecznościowych. Celem opisanej niżej dobrej praktyki jest przedstawienie możliwości Canvy – narzędzia, w którym, nie mając praktycznie żadnych umiejętności graficznych, zaprojektujesz wszystko.

Czas trwania: 120-180 minut

Przykładowe tematy:

  • projektowanie graficzne – pierwsze kroki w Canvie,
  • otwarte zasoby pomocne w projektowaniu grafik użytkowych,
  • tworzenie materiałów audiowizualnych w Canvie.

Rozwijane kompetencje:

  • tworzenie komunikatów wizualnych przy użyciu Canvy (np. plakatów, postów).
  • tworzenie komunikatów audiowizualnych  przy użyciu Canvy (np. filmów, prezentacji),
  • wyszukiwanie darmowych plików graficznych i filmowych (w otwartych repozytoriach).

Przydatne narzędzia:

  • Jamboard – wirtualna tablica. 
  • Mentimeter – narzędzie do zbierania opinii, burzy mózgów.

Jeśli będziesz pracować z grupą osób, które dopiero poznają Canvę, przygotuj wcześniej szablon grafiki, którą będą mogli/ły edytować podczas spotkania. Usprawni to Twoją pracę, a uczestni(cz)kom pozwoli skupić się na swobodnym poznawaniu możliwości aplikacji.

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Zapoznaj się z narzędziem Canva. Informacji na temat jej funkcji możesz szukać tutaj:

✅ Przejrzyj strony internetowe z zasobami graficznymi i audiowizualnymi oraz przygotuj ich listę, którą będziesz mógł/mogła udostępnić uczestnikom/czkom spotkania. Polecane repozytoria: pixabay.com, pexels.com, freepik.com.

✅ Przygotuj multimedialne środki dydaktyczne, które urozmaicą Twój warsztat (np. tablica w Jamboard, zbieranie informacji zwrotnej przez Mentimeter).

Realizacja:

✅ Zachęć grupę do pracy ćwiczeniem, które przełamie lody i jednocześnie wprowadzi do tematu (skorzystaj np. ze wspólnego uzupełniania tablicy przygotowanej w Jamboard).

✅ Przedstaw uczestnikom/czkom interfejs Canvy oraz jej możliwości. Omów takie przykłady komunikatów wizualnych/audiowizualnych, które będą najbardziej adekwatne dla odbiorców/czyń Twojego warsztatu.

✅ Pomagaj uczestnikom/czkom spotkania w projektowaniu grafik (odpowiadaj na pytania dotyczące konkretnych funkcji, wskazuj możliwe źródła, z których można pobrać gotowe grafiki).

Jeśli pracujesz z nauczyciel(k)ami, edukator(k)amii, pracownikami/czkami organizacji pozarządowych, poinformuj ich, że mogą założyć w Canvie darmowe konto, które pozwoli im na wykorzystanie jeszcze szerszych możliwości aplikacji (więcej na ten temat przeczytasz tutaj, dostęp: 23.06.2021).

Zakończenie:

✅ Podziękuj wszystkim uczestni(cz)kom za obecność.

✅ Przygotuj galerię prac ich autorstwa (najlepiej będzie jeśli z zebranych prac stworzysz prezentację multimedialną lub film w Canvie – być może to jeszcze bardziej zachęci uczestników/czki spotkania do dalszego wykorzystywania aplikacji). Zachęć uczestników/czki, aby umieścili swoje prace na wolnej licencji.

✅ Mailowo (lub w inny sposób) przekaż uczestnikom/czkom warsztatu materiały ze spotkania oraz podziękowania.