Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Nasze emocje w słowach i obrazach, czyli tworzymy komiks online w Witty Comics

autorJolanta Tokarek

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Czas trwania: 60 minut

Cele ogólne:

 • poznanie podstawowych zasad tworzenia komiksu w aplikacji Witty Comics,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania emocji w słowach i obrazach,
 • nabycie umiejętności tworzenia komiksu online i  udostępniania go.

METODY I MATERIAŁY

 • prezentacja multimedialna,
 • zajęcia praktyczne,  
 • zestawy przydatnych linków.
 1. WSTĘP (15 minut)

METODY I NARZĘDZIA: 

 • prezentacja,
 • ćwiczenia integracyjne.

PRZEBIEG:

 • Przedstaw się, daj również taką możliwość uczestni(cz)kom.
 • Zaprezentuj cele warsztatu. 
 • Zachęć grupę do integracji z wykorzystaniem interaktywnej tablicy Jamboard
 1. ROZWINIĘCIE (40 minut)

METODY I NARZĘDZIA: 

 • prezentacja,
 • ćwiczenia praktyczne.

PRZEBIEG:

 • Przedstaw prezentację o głównych założeniach dobrego komiksu. 
 • Omów szczegółowo podstawowe elementy budowy komiksu.
 • Podziel się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi planowania komiksu i jego konstruowania.
 • Aby  utworzyć komiks w Witty Comics, trzeba wymyślić fabułę, wybrać tło, postacie, wpisać tekst, wybrać odpowiedni dymek i zapisać, następnie opublikować pracę.
 • Co prawda Witty Comics ma dość ograniczony zestaw postaci i teł i nie można wykorzystać obrazów własnych, jednak stawiamy na kreatywność uczestników/czek w wymyślaniu treści. Możesz wprowadzić tła scenograficzne, dodać maksymalnie dwie postacie oraz teksty. 
 • Wspieraj uczestników/czki w tworzeniu komiksów. 
 • Pokaż im, jak zapisać i udostępnić komiks.
 • Zachęć uczestników/czki do zaprezentowania prac.
 • Dzięki nabytym umiejętnościom każdy stworzy swój własny komiks online, który może zapisać jako plik png, udostępnić za pomocą linku lub bezpośrednio, np. W mediach społecznościowych.
 1. ZAKOŃCZENIE (5 minut)

METODY I NARZĘDZIA: 

 • dyskusja,
 • ewaluacja.

PRZEBIEG: 

 • Podsumuj warsztaty.
 • Przeprowadź ewaluację przy pomocy interaktywnej tablicy Jamboard.  

Sprawdź też: 

Miejsce realizacjionline