Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Publikacja skierowana jest do wszystkich bibliotekarzy i bibliotekarek – zarówno tych, którzy mają wysoko rozwinięte kompetencje cyfrowe i wiedzę dotyczącą OZE, jak i dla tych, dla których jest to zupełnie nowy temat – niezależnie od typu biblioteki. Z treści dotyczących otwartych zasobów edukacyjnych, dobrych praktyk oraz wskazówek organizacyjnych w szczególności skorzystają osoby pracujące z dorosłymi, w tym z senior(k)ami. Nie jest jednak wykluczone zastosowanie ich, po niewielkiej modyfikacji, w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z dobrych praktyk mogą korzystać również nauczyciele/ki, pracownicy/czki innych instytucji kultury, pracownicy/czki NGO oraz edukatorzy/rki,  realizujący działania rozwijające kompetencje cyfrowe osób dorosłych. To wszystko dzięki otwartości zasobów wykorzystanych w ramach opisanych dobrych praktyk, która promuje dzielenie się, wymianę doświadczeń i twórcze wykorzystywanie już istniejących materiałów. 

Praktyczny przewodnik jest wsparciem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych potrzebnych, by korzystać, tworzyć i dzielić się otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz by korzystać z nowoczesnych technologii. To zbiór wskazówek i narzędzi, dostarczający wiedzy, dzięki której zainteresowane osoby będą mogły działać jeszcze lepiej i skuteczniej.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jaki potencjał drzemie w nas samych, a gdzie tu jeszcze wiedzieć, czym zajmują się nasi/sze użytkownicy i użytkowniczki – czytelnicy/czki, uczniowie/ennice. Z pomocą przychodzą działania realizowane w oparciu o ich wiedzę i umiejętności. Możliwości jest wiele, lecz najważniejsze, by zaangażować ludzi i zapalić ich do naszego pomysłu. Przykładem działań opartych na zasobach odbiorców mogą być zajęcia zebrane na tej stronie.

Pobierz publikację w formacie PDF.