Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Po-dziel się

autorAnna Walkowiak-Osowska

Pomysłem na zachęcanie lokalnej społeczności do działań ekologicznych jest tworzenie różnego rodzaju przestrzeni do wymiany dóbr. Może być to postawiony w przestrzeni miejskiej regał, szafa lub założona w przestrzeni wirtualnej grupa dająca przedmiotom „drugie życie”. Świetnym przykładem będzie prężnie działająca w Mosinie Jadłodzielnia-Mosina, miejsce, w którym poza jedzeniem można zostawić książki, ubrania i zabawki czy poznańska Po-dzielnia, o której możemy przeczytać na jej stronie internetowej, że jej „główną ideą jest wydłużenie życia przedmiotów, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i umiejętności naprawiania rzeczy” (www.podzielnia.pl). Kolejnym przykładem może być Roślinodzielnia działająca w Swarzędzu. Drewniany regał stojący przed szkołą podstawową został odnowiony przez miejscowy cech stolarzy. Regał ma zachęcić mieszkańców/nki do wymiany roślin, ich cebulek lub nasion i plonów. 

Jeżeli nie mamy możliwość ustawienia regału lub stworzenia miejsca dzielenia (maker place), możemy utworzyć specjalną grupę promującą ideę zero waste np. na Facebooku – na której mieszkańcy/nki mogliby/łyby wymieniać się niepotrzebnymi im już rzeczami. Początkowo to my możemy pełnić rolę administratorów/ek grupy. W późniejszym czasie warto zaprosić kogoś do pomocy. Dobrze jest zadbać o promocję naszych działań poprzez plakaty (zrobione samodzielnie, np. w Canvie), informację w prasie lokalnej, radiu czy telewizji oraz informację na stronie placówki lub jej fanpage’u. 

Możesz wykorzystać przestrzeń rzeczywistą i wirtualną. Zbadaj potrzeby swojej społeczności i zadbaj o odpowiednią promocję.

Rozwijane kompetencje:

  • umiejętność korzystania z mediów społecznościowych,
  • tworzenie materiałów graficznych (Canva).

Przydatne narzędzia:

  • Canva – internetowe narzędzie pozwalające tworzyć różnorakie projekty graficzne. Zawiera własny zasób grafik, czcionek itp. Wersja bezpłatna ma ograniczoną funkcjonalność. Konieczne jest zalogowanie się. Canva ułatwia tworzenie postów na Facebooka i Instagrama oraz tworzenie plakatów reklamujących organizowane wydarzenia. 

Do dzieła! 

Przygotowania: 

✅ Zastanów się, gdzie w Twoim mieście mogłaby znaleźć się przestrzeń wymiany przedmiotów – czy będzie ona rzeczywista czy wirtualna?

✅ Zorganizuj potrzebny regał, szafę lub grupę np. na Facebooku.

✅ Przygotuj regulamin.

✅ Zadbaj o promocję, stwórz plakat, post na Facebooku, zdjęcie lub grafikę na Instagramie, opowiedz o inicjatywie w lokalnych mediach.

Realizacja:

✅ Jeśli jest to miejsce w przestrzeni publicznej, oznacz je i dbaj o porządek, jeśli grupa w mediach społecznościowych – czuwaj nad przestrzeganiem jej regulaminu przez członków/inie i usuwaj posty niezgodne z regulaminem (np. sprzedażowe).

Zakończenie:

✅ Staraj się podtrzymać entuzjazm osób zaangażowanych w projekt i korzystających z niego. Możesz np. pomyśleć nad organizacją akcji specjalnych, konkursów, wyróżnień dla najbardziej aktywnych mieszkańców/nek.