Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Atrakcyjna lekcja: quizy i ankiety w szkole

autorAnna Wróblewska-Zawadzka

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Czas trwania: 90 minut

Cele ogólne:

 • poznanie bezpłatnych narzędzi do tworzenia interaktywnych quizów i ankiet, które można przeprowadzić w czasie rzeczywistym
 • stworzenie własnego quizu, 
 • zwiększenie kompetencji cyfrowych.

METODY I MATERIAŁY:

 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • zajęcia praktyczne.
 1. WSTĘP (15 minut)

METODY I MATERIAŁY: prezentacja

PRZEBIEG:

 • Powitaj osoby uczestniczące.
 • Przedstaw się.
 • Przedstaw program warsztatu.
 • Zbierz oczekiwania osób uczestniczących za pomocą narzędzia Mentimeter, omów narzędzie.
 1. ROZWINIĘCIE (60 minut)

METODY I MATERIAŁY: 

 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • zestawy linków do istotnych informacji, narzędzi,
 • przykłady quizów stworzonych w omawianych aplikacjach.

PRZEBIEG:

 • Zaloguj się na własne konto w Kahoot, w bazie dostępnych quizów wyszukaj te, które dotyczą tematu wybranego przez grupę. Objaśnij, jak filtrować quizy.
 • Udostępnij osobom uczestniczącym wybrany quiz.
 • Zachęć grupę do rozwiązania quizu w czasie rzeczywistym.
 • Zapytaj o wrażenia z tego doświadczenia, pokaż, w jaki sposób można przeglądać i pobierać wyniki osób rozwiązujących quiz.
 • Pokaż, jak założyć konto oraz jak tworzyć i udostępniać quizy w Kahoot, QuizizzBlooket. Omów podobieństwa i różnice pomiędzy narzędziami. 
 • Zachęć do wybrania jednego z narzędzi do przetestowania. Pomóż osobom uczestniczącym w założeniu konta w wybranej aplikacji.
 • Zachęć uczestników/czki do stworzenia krótkich quizów (max. 5 pytań). Udziel im wsparcia w razie potrzeby.
 • Udostępnij osobom uczestniczącym przestrzeń na dysku Google. Poproś uczestników/czki o udostępnienie swoich quizów w trybie „do samodzielnego rozwiązywania” i wklejenie linku do nich we wskazanym miejscu na dysku Google.
 • Pokaż wszystkim wybrane prace i zachęć do przejrzenia pozostałych quizów po zakończeniu szkolenia.
 1. ZAKOŃCZENIE (15 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • prezentacja,
 • zestawy linków do istotnych informacji, narzędzi,
 • przykłady quizów stworzonych w omawianych aplikacjach.

PRZEBIEG:

 • Pokaż internetowe źródła, w których można poszerzyć wiedzę o poznanych narzędziach.
 • Dokonaj ewaluacji zajęć na platformie Mentimeter
 • Pożegnaj uczestników/czki i zakończ zajęcia.

Sprawdź też: