Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Czym są dobre praktyki?

autorJolanta Tokarek

Dobre praktyki – czym są, czym nie są?

Dobre praktyki to wszelkiego rodzaju sposoby działania, dotyczące różnych dziedzin życia i nie będące powszechnym rozwiązaniem. Działania te powinny mieć w sobie elementy  innowacyjności. Jeżeli są dobrze opisane, stanowią pewien wzorzec i punkt odniesienia dla innych.

Jakie korzyści wnoszą dobre praktyki? 

  • wspomagają innych i stanowią inspirację do działania,
  • stanowią element wymiany doświadczeń,
  • doskonalą standardy prowadzonych działań,
  • upowszechniają nowatorstwo.

W naszej publikacji każdemu opisowi dobrej praktyki towarzyszą scenariusze przykładowej realizacji. Wykorzystaliśmy scenariusze stworzone przez uczestników/czki projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji, którzy/e udostępnili je na licencji CC-BY lub innej wolnej licencji, zezwalającej na modyfikację i dalsze wykorzystywanie.

Mamy nadzieję, że opisane przez nas dobre praktyki rozwijania kompetencji cyfrowych osób dorosłych, wypracowane w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece, zainspirują cię do działania w Twojej praktyce edukacyjnej. Liczymy, że dzięki nim będziesz realizować efektywne działania w swoim środowisku lokalnym i że uda Ci się zaangażować w nie wiele osób. Inspiruj się, działaj, twórz własne otwarte zasoby edukacyjne i scenariusze oraz dziel się z innymi. Kto wie, może to właśnie one znajdą się w kolejnej edycji tej publikacji? 

Jak korzystać z dobrych praktyk?

Każdy opis dobrej praktyki składa się z dwóch części: ogólnego wstępu, który jest szkieletem zajęć, łatwym do przerobienia na swoje potrzeby (można zmienić czas trwania zajęć, niekiedy temat przewodni, odbiorców/czynie itp.), oraz z konkretnych przykładów wykorzystania pomysłu. Scenariusze podpisane imionami i nazwiskami autorów/ek (czasami tylko inicjałami, jeśli tak sobie życzyli) są sprawdzone „w boju” przez uczestniczki/ów Spółdzielni. Nie znaczy to, że tych materiałów nie możesz przerobić na swoje potrzeby. Pamiętaj tylko, aby umieszczając w internecie własną wersję scenariusza, podać źródło i autorki/ów oryginału.

Pamiętaj tylko, aby umieszczając w internecie własną wersję scenariusza, podać źródło i autorki/ów oryginału.

Życzymy owocnych poszukiwań, wielu inspiracji oraz ciekawych i przydatnych informacji!