Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Kluby wiedzy – przykładowe realizacje

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

1. Klub wiedzy – Cyfrowy niezbędnik

2. Klub wiedzy – Gimnastyka umysłu dla seniorów

3. Klub wiedzy – Grafika dla laika

4. Klub wiedzy – Klub ogrodnika