Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Spotkanie autorskie

autorAlicja Zgajewska

Spotkanie autorskie to jedna z form popularyzacji literatury. Polega na zgromadzeniu czytelników/czek w określonym miejscu w celu rozmowy z autorem/ką i poznania jego/jej twórczości. Spotkania umożliwiają czytelnikom/czkom poznanie życia pisarza/ki, dowiedzenia się ciekawych rzeczy na temat książek i procesu ich powstawania. Zazwyczaj odbywają się w placówce kultury, np. w bibliotece, często również towarzyszą wydarzeniom literackim (targi książki, plenery literackie). Zmuszeni/one ograniczeniami trwającej od 2020 roku pandemii, organizatorzy/ki spotkań autorskich przenieśli/osły swoją działalność do internetu. Dzięki temu w rozmowach online mogły uczestniczyć osoby, które do tej pory miały ograniczone możliwości dotarcia na wydarzenia. Celem organizowania spotkań autorskich jest zachęcanie do czytania i promowanie biblioteki.

Na podstawie tych wskazówek można zorganizować nie tylko spotkanie stacjonarne z autorem/ką, ale z każdym interesującym człowiekiem, np. rzeźbiarzem/ką, żeglarzem/ką, hafciarzem/ką, malarzem/ką, fotografem/ką itp.

Cele ogólne:

  • zapoznanie uczestników/czek z literaturą,
  • poznanie autora/ki i jego/jej twórczości,
  • promocja biblioteki.

Rozwijane kompetencje:

  • poszerzenie wiedzy na temat konkretnego autora/ki,
  • umiejętność korzystania z narzędzi do komunikacji zdalnej.

Przydatne narzędzia:

  • program graficzny, np. Canva.
  • program do tworzenia prezentacji, np. Prezi (w języku angielskim). 
  • narzędzie do projektowania prezentacji, np. Genially (w języku angielskim). 

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Ustal czas i miejsce spotkania.

✅ Uzgodnij szczegóły spotkania z autorem/ką lub osobą go/ją reprezentującą.

✅ Przygotuj plakat promocyjny i napisz informację prasową o wydarzeniu.

✅ Umieść plakat i informację w internecie i wyślij je do mediów lokalnych, umieść plakaty w przestrzeni publicznej.

✅ Wybierz osobę prowadzącą spotkanie lub sam/a przygotuj się do tej roli.

✅ Przygotuj prezentację na temat autora/ki i jego/jej twórczości.

✅ Przygotuj pamiątkowe zakładki do książek.

✅ Przygotuj lub zadbaj o upominek dla autora/ki.

✅ Opracuj scenariusz spotkania.

✅ Przygotuj wystawę książek autora/ki.

Realizacja: 

✅ Powitaj autora/kę i wskaż mu/jej miejsce.

✅ Zaprezentuj autora/kę i jego/jej twórczość, wspomagając się prezentacją multimedialną.

✅ Oddaj głos osobie prowadzącej lub wejdź w tę rolę.

✅ Poprowadź spotkanie, zadawaj pytania.

✅ Zachęć uczestników/czki do zadawania pytań.

Zakończenie: 

✅ Podziękuj autorowi/ce za spotkanie. Jeśli spotkanie odbywa się w bibliotece, wręcz upominek.

✅ Zaproś osoby obecne w bibliotece do skorzystania z pamiątkowych zakładek. 

✅ Podziękuj wszystkim za udział i zakończ spotkanie.

Miejsce realizacjioffline, online