Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Escape room

autorAlicja Zgajewska

Escape room, czyli inaczej pokój zagadek, to gra grupowa, która wymaga od uczestników/czek wykazania się sprytem, kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia. Grupa osób zostaje zamknięta w pokoju na określony czas. Aby wydostać się z pomieszczenia, uczestnicy/czki muszą współpracować ze sobą i rozwiązać zaproponowane przez organizatora/kę zagadki. Zabawa opiera się na wymyślonej przez twórców fabule – historycznej, przygodowej, kryminalnej, fantastycznej, ekologicznej itp. Istnieją profesjonalne, płatne escape roomy, które oferują rozrywkę na wysokim poziomie. Ale można też przygotować swój, autorski pokój zagadek dla osób zainteresowanych taką formą rozrywki. Poza tradycyjnymi pokojami zagadek, w sieci można znaleźć escape roomy w wersji elektronicznej. Celem tej praktyki jest integracja uczestników/czek oraz promowanie logicznego myślenia.

Przykładowe tematy:

  • praca nad logicznym myśleniem,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • prezentacja oferty biblioteki, promocja biblioteki,
  • nauka obsługi narzędzi do czytania kodów qr i gier i zabaw online.

Rozwijane kompetencje:

  • praca w grupie,
  • logiczne myślenie,
  • kreatywność,
  • umiejętności cyfrowe: tworzenie grafik, korzystanie z kodów qr.

Przydatne narzędzia:

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Wybierz pomieszczenie i zaplanuj grę.

✅ Stwórz regulamin gry typu escape room.

✅ Wypromuj wydarzenie w prasie lokalnej i w internecie.

✅ Zaproś grupę uczestników/czek lub przeprowadź rekrutację.

✅ Wydrukuj załączniki, jeśli znajdują się w scenariuszu, przygotuj wszystkie zadania. 

✅ Umieść zadania w wybranym pomieszczeniu, zgodnie ze scenariuszem.

Realizacja:

✅ Wyjaśnij uczestni(cz)kom reguły gry typu escape room.

✅ Obserwuj przebieg gry i w razie potrzeby pomóż uczestni(cz)kom.

✅ Zakończ grę po określonym czasie.

Zakończenie: 

✅ Omów zadania, które uczestnicy/czki rozwiązywali.

✅ Wręcz upominki uczestni(cz)kom, jeśli masz w planie nagrody.

✅ Zaproś uczestników/czki do zwiedzenia biblioteki, podzielenia się refleksjami lub do rozmowy i wspólnego wypicia herbaty.