Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Jest pomysł, są ludzie, a skąd wziąć pieniądze?

autorAnna Małczuk-Wakulińska

Kreacja nowych pomysłów i wcielanie ich w życie to domena lokalnych aktywistów/ek i działaczy/ek społecznych. Część z nich pracuje w pojedynkę, inni grupują się np. w stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich czy też towarzystwa przyjaciół konkretnej instytucji. Wszystkim przyświeca idea działania na rzecz ich małej ojczyzny. Nie samą ideą człowiek żyje, dlatego też warto im pomóc w pozyskiwaniu finansowania projektów z różnych źródeł. Uczestnicy/czki warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności szukania, pozyskiwania i rozliczania grantów.

Czas trwania: 180 minut

Potencjał w lokalnych aktywistach/kach jest ogromny. Pewnym ograniczeniem są fundusze. Czasami wystarczy podpowiedź, gdzie ich szukać, a projekt zostanie z powodzeniem zrealizowany.

Przykładowe tematy:

 • podmioty, które mogą występować o środki zewnętrzne, 
 • partnerzy, 
 • źródła finansowania lokalnych inicjatyw,
 • promocja projektu w lokalnej społeczności,
 • rozliczenie dotacji.

Rozwijane kompetencje:

 • znajomość form prawnych zrzeszania się lokalnej społeczności,
 • znajomość narzędzi do planowania projektów online,
 • znajomość źródeł finansowania projektów,
 • stosowanie narzędzi promocji online projektu,
 • współpraca z lokalnymi lider(k)ami i organizacjami.

Przydatne narzędzia:

 • Trello (do zarządzania projektami), 
 • Jamboard (do zapisywania źródeł finansowania), 
 • Canva (do tworzenia materiałów promocyjnych).

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Zorganizuj miejsce na warsztaty, np. w lokalnej bibliotece.

✅ Wypromuj wydarzenie w lokalnych mediach (np. w prasie, radiu, na Facebooku).

✅ Stwórz listę osób zapisanych na warsztat.

Realizacja: 

Stwórz balon potrzeb i oczekiwań.

✅ Przeprowadź burzę mózgów: poszukajcie projektów, które uczestnicy/czki chcieliby/ałyby sfinansować.

✅ Przeprowadź wykład na temat różnych źródeł finansowania działań lokalnych.

✅ Podaj przykłady dofinansowań projektów. 

✅ Wybierzcie źródła finansowania (sponsoring, budżet obywatelski, fundacje grantodawcze, środki urzędu miasta/urzędu gminy itp., środki ministerialne dla kół gospodyń wiejskich).

✅ Zaprezentuj, jak stworzyć wniosek o dofinansowanie (formularze do fundacji, pisma do sponsora, kampania crowdfundingowa) i zachęć grupy do samodzielnej pracy nad stworzeniem wstępnych wersji swoich wniosków.

✅ Zapoznaj uczestników/czki z pomysłami na promocję projektów. 

Zakończenie:

✅ Zachęć uczestników/czki do stworzenia krótkiego podsumowania zdobytych informacji.

✅ Zaplanuj kolejne spotkanie, podczas którego praca nad wnioskami będzie kontynuowana lub zaproponuj grupowe konsultacje.