Materiały edukacyjne dla nauczycieli

1. Karty edukacyjne „Spacerując – poznajemy bohaterskich lotników Podlasia”

Postacie bohaterskich lotników Podlasia odegrały niezwykłą rolę w historii regionu i miasta Biała Podlaska. Ideą powstania kart edukacyjnych jest prezentacja wyjątkowych wzorców odważnych ludzi z pasją, kochających swój kraj. Każda karta jest poświęcona jednemu bohaterowi i zawiera jego życiorys oraz ćwiczenie interaktywne sprawdzające wiedzę o nim. 

Karty zostały przygotowane w wersji dwujęzycznej – polskiejukraińskiej. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom z Ukrainy poznanie „małej” historii i utożsamienie się z tradycjami społeczności lokalnej. 

Spacerując poznajemy bohaterskich pilotów podlasia - okładka
Spacerując poznajemy bohaterskich pilotów podlasia - okładka - wersja ukraińska

Projekt został opracowany przez Katarzynę Kulicką – nauczyciela języka angielskiego oraz Innę Tkhorevską – nauczyciela języka angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. W projekcie wykorzystano treści z książki nauczyciela historii Zofii Zielińskiej „Sto lat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej 1921-2021”. Nad oprawą graficzną czuwała Angelika Sygnecka-Garbacik – nauczyciel grafiki komputerowej.