Scenariusze warsztatów

Kultura wizualna w internecie – korzystam i tworzę

autorZuzanna Łapka

Liczba uczestników:

15

Grupa docelowa:

osoby dorosłe

Czas trwania:

120 min.

Miejsce:

online lub stacjonarnie

Pobierz scenariusz w DOC

Cele:

 • poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej kultury wizualnej 
 • poznanie przydatnych aplikacji i narzędzi do tworzenia w internecie,
 • nabycie umiejętności wykorzystywania materiałów wizualnych i samodzielnego ich tworzenia,
 • rozwijanie myślenia wizualnego,
 • rozwijanie kreatywności i abstrakcyjnego myślenia. 

Metody: prezentacja, dyskusja, burza mózgów, zajęcia praktyczne

Formy pracy: zespołowa, indywidualna, interaktywna

Materiały: zestawy linków do istotnych informacji, narzędzi, przestrzeń chmurowa dla uczestników/czek warsztatów: Miro (lub np. Jamboard)

Narzędzia: 

W przypadku warsztatów stacjonarnych pracownia komputerowa z dostępem do internetu oraz rzutnik.

W przypadku zajęć zdalnych Zoom, Google Meet lub inne narzędzie pozwalające na aktywny udział wszystkich uczestników/czek;

Przygotowanie osoby prowadzącej do warsztatów:

1. Utwórz konto w aplikacji Miro: https://miro.com/login/, zainstaluj program na komputerze, utwórz na nim tablicę, którą podzielisz na poszczególne obszary:

● Przestrzeń wspólna. Zawiera się w niej:

 1. Burza mózgów z pytaniami: Czym według Ciebie jest kultura wizualna?; W jaki sposób przejawia się kultura wizualna w  internecie?;Co mogę tworzyć wizualnego w internecie?
 2. Burza mózgów z pytaniem: Jakie cechy powinien mieć dobry plakat?
 3. Podsumowanie z pytaniami i linkami: Jak się czujesz po odbytym warsztacie?, Czego się nauczyłeś/aś?; Co Ci się najbardziej podobało?

Baza ikonek i emotkinów: https://thenounproject.com/. Ankiety: https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/ lub https://www.survio.com/pl/

● Przestrzeń własna, ponumerowana (liczba miejsc w zależności od liczby osób). Uczestnik/cza = jeden numer, jedna przestrzeń do pracy własnej. 

● Przestrzeń zespołowa, podzielona na iczbę zespołów w grupie w ćwiczeniu C. 

● Linki do pracy [dostęp 1.10.2022]:

 • ćwiczenie A:
 1. Muzeum Narodowe w Krakowie: https://mnk.pl/zbiory, Muzeum Narodowe w Warszawie: https://www.mnw.art.pl/o-muzeum/zbiory-studyjne/gabinet-rycin-i-rysunkow/, https://www.mnw.art.pl/o-muzeum/zbiory-studyjne/zbiory-sztuki-nowoczesnej/, National Gallery of Art: https://www.nga.gov/collection/highlights.html.
 2. Palety kolorów: https://coolors.co/, Tworzenie kształtów: https://www.photopea.com/, https://www.youidraw.com/apps/painter/ Symbole: https://www.youidraw.com/apps/painter/, https://icons8.com/.
 • ćwiczenie B

Bank zdjęć, grafik: https://unsplash.com/, https://www.pexels.com/pl-pl/, https://icons8.com/, https://www.vecteezy.com,

Tworzenie projektu graficznego: https://www.canva.com/.

 • ćwiczenie C

Baza grafik, zdjęć: https://unsplash.com/,https://www.pexels.com/pl-pl/, https://icons8.com/, https://www.vecteezy.com/, https://www.pngegg.com/

Tworzenie plakatu: Canva; plakat: https://www.canva.com/ lub https://create.piktochart.com/

Program graficzny

Wycinanie tła z grafiki, edycja,

Fonty

Palety kolorów: http://khroma.co/ lub https://colorsupplyyy.com/app

 • Dodatkowe strony: 

Google Arts & Culture – games: https://artsandculture.google.com/project/games?hl=pl

Chrome Music Lab: https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments.

Przykładowy układ:

Przykładowe linki. 

Wybierz te, w których czujesz się pewnie i chcesz z nimi pracować. Zapoznaj i naucz się korzystać z wybranych aplikacji i narzędzi, przed rozpoczęciem warsztatów. 

● Baza zdjęć, grafik, ikonek:

Unsplash,

Pexels,

Icons,

Vecteezy,

Pangegg ,

● Tworzenie projektu graficznego:

Canva,

Piktochart,

Photopea,

YouiDraw,

● Edycja zdjęć:

Pixlr,

● Palety kolorów:

Khroma,

Colorsupplyyy,

Coolors,

● Baza fontów:

FontsGoogle

● dodatki: Google Arts & Culture – games:

Chrome Music Lab

2. Zapoznaj się z podaną bibliografią, na jej podstawie przygotuj, krótką prezentację, która zostanie przedstawiona na początku warsztatu. 

W prezentacji pamiętaj, aby opowiedzieć o Kulturze wizualnej, myśleniu i języku wizualnym oraz komunikacji wizualnej. 

Wstępne rozwinięcie tematów: 

 • Myślenie wizualne to myślenie obrazami. Myślenie wizualne jest wykorzystywane, np. : w edukacji, w biznesie, podczas webinarów, kursów, uczenia się,  burz mózgów, wyznaczania celów, planowania, prezentacji, podczas szkoleń oraz w codziennym życiu. Poprzez myślenie wizualne mamy możliwość uprościć informacje a następnie przekazać daną treść w niewerbalny sposób.  Twórca teorii podwójnego kodowania Allan Paivio, wspomina, że informacje naturalnie są kodowane w 2 kanałach: werbalnym – słowa i niewerbalnym – obrazy. Łączenie informacji wizualnych i werbalnych wzmacnia przekaz informacji i pomaga w jego zrozumieniu. 
 • Język wizualny to system komunikacji z dodaniem elementów wizualnych. 

Dlaczego język wizualny jest tak istoty na co dzień:

1. pomaga w procesie komunikacji; 

2. zwiększa efektywność porządkowania informacji;

3. daje poczucie ciekawości i inspiruje; 

4. rozwija kreatywność;

5. umożliwia zapamiętanie w krótkim czasie dużej ilości informacji; 

6. zmniejsza dystans pomiędzy Tobą a odbiorcami;

7. może budować pozytywną relację.

 • Komunikacja wizualna to komunikowanie się poprzez obraz, przekazanie informacji wizualnej. Może odbywać się poprzez różne środkach przekazu, inaczej mówiąc mediów np.: plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej. Wykorzystywać może elementy wyrazu: typografię, ikonografię, fotografię itp. 

Polecane pozycje, które mogą być pomocne w przygotowaniu warsztatu:

 • Maciej Frąckowiak, Łukasz Rogowski, Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej. Kwestionariusz kultury wizualnej, „Kultura i Społeczeństwo”, 2009 nr 4, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologi i Instytut Studiów Politycznych, dostępne online[dostęp 1.10.2022].
 • Konrad Chmielecki, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapośredniczonej komunikacji wizualnej,  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, dostępne online [dostęp 1.10.2022].

Dodatkowe pozycje: 

Przebieg warsztatów

 1. Zapoznanie, wprowadzenie  – prezentacja, burza mózgów, dyskusja (20 min)

Przywitaj uczestników/czki. Poproś, aby każdy pobrał na swój komputer program Miro, a następnie niech każdy dołączy do stworzonej tablicy na Miro (przygotuj ją przed zajęciami). Pokaż podstawowe funkcje korzystania z programu.

Poproś aby każda osoba się przedstawiła. Zapytaj czy miał ktoś styczność z tworzeniem materiałów wizualnych w internecie, jeśli tak to co to było, jak się w tym czuje i gdzie tworzy? 

Opowiedz o przebiegu warsztatów i celach. 

Zaproś wszystkich do burzy mózgów. Poproś, aby każdy w przestrzeni wspólnej Miro wypisał:

 • pięć haseł, skojarzeń: Czym według Ciebie jest kultura wizualna? 
 • pięć haseł, skojarzeń: W jaki sposób przejawia się kultura wizualna w  internecie?
 • pięć haseł, skojarzeń: Co mogę tworzyć wizualnego w internecie?

Omów grupową definicję kultury wizualnej w internecie. Przeprowadź dyskusję. 

Przedstaw krótko, przygotowaną wcześniej prezentację opowiadającą o kulturze wizualnej, myśleniu i języku wizualnym.

Zaproś uczestników/czki do części praktycznej. Zwróć uwagę grupie, że będzie to praca na różnych platformach, co może nieść z początku lekki dyskomfort w przypadku ich nieznajomości. Przekaż, że jesteś do ich dyspozycji i pomożesz. Powiedz, że gdy będą tworzyć i szukać czegoś w internecie, to ważne, żeby bawić się zadaniem i i eksperymentować, a nie brać to na poważnie.

 1. Część praktyczna (90 min)

W części praktycznej prezentowane są 3 przykładowe ćwiczenia, które umożliwią grupie, zapoznanie się z przydatnymi aplikacjami i narzędziami do własnej twórczości cyfrowej, nabranie wprawy i pewności w korzystaniu z tych programów oraz poznanie darmowych stron internetowych, z których można czerpać inspiracje lub zasoby. Ćwiczenie A i B to praca indywidualna, C to praca zespołowa. 

A. Sztuka uproszczenia i uważnego widzenia (20 min)

 1. Przydziel, każdej osobie numer. Poproś uczestników aby odnaleźli w Miro swoją przestrzeń własną. Korzystając z podanych linków, zaproś każdego z uczestników/czek do wybrania jednego dzieła sztuki w obrębie malarstwa lub rysunku do analizy:
 1. Każdy uczestnik/czka przygląda się dokładnie wybranemu przez siebie dziełu i „rozbiera go na części”, analizując każdy element. Przy pomocy podanych stron wyróżnia i tworzy: paletę 3 barw dominujących , dominujące kształty – https://www.photopea.com/, https://www.youidraw.com/apps/painter/ ,symbole

Następnie każdy dodaje do swojej przestrzeni własnej: tytuł, autora, rok powstania wybranego dzieła oraz pobrane: paletę 3 barw dominujących, dominujące kształty i symbole. 

Przykład:

Po wykonaniu ćwiczenia grupa wymienia się odczuciami towarzyszącymi w trakcie pracy. 

B.  Stwórz swój znak (inspiruj się i działaj)  (35 min)

 1. Poproś uczestników/czki, aby na moment zamknęli oczy. Wzięli głęboki oddech i zadali sobie pytanie: Co mnie reprezentuje? Niech każdy uczestnik/czka spróbuje zobaczyć kilka obrazów, jakie go/ją oddają. Możesz podpowiedzieć, aby obrazy łączyły się z tym, co lubią w życiu, co ich wyróżnia. Możesz również podać przykład:  Moją pasją jest wspinaczka, widzę góry. Na co dzień jestem uśmiechnięta, dużo osób mówi, że pozytywnie patrzę na świat, widzę dużo uśmiechu. Zdecydowanie mój ulubiony kolor to fioletowy.
 2. Po wizualizacji każdy uczestnik/czka znajduje te obrazy w internecie, korzystając z banku zdjęć, grafik, pobiera je i umieszcza w przestrzeni własnej na Miro.

Limit: max. 10 plików składających się z grafik i zdjęć. 

https://unsplash.com/, https://www.pexels.com/pl-pl/ https://icons8.com/, https://www.vecteezy.com/

3. Następnym etapem jest tworzenie projektu graficznego w Canvie: https://www.canva.com/, opcja: LOGO. 

Oprowadź uczestników/czki po tej stronie i narzędziach, jakie oferuje. 

Zadaniem każdej osoby jest stworzenie swojego unikatowego symbolu. Podpowiedzią, inspiracją do stworzenia go będą zebrane grafiki, zdjęcia, które również można wykorzystać w tworzeniu. Można również korzystać z bazy elementów i 

szablonów dostępnych w Canvie. 

Jeśli zechcesz, możesz pokazać przykładowy znak, przygotowany na bazie wcześniejszego opisu:

Zachęć uczestników/czki do tego, aby znak nie był zbyt skomplikowany, żeby opierał się na przewodnim elemencie. W przypadku zajęć stacjonarnych podczas tworzenia podchodź do uczestników/czek i rozmawiaj, pomagaj. 

 1. Gotowe prace uczestnicy/czki przenoszą na tablicę w Miro obok pobranych wcześniej plików.

Zaproś uczestników/czki do opowiedzenia o swojej pracy i procesie tworzenia.

Krótka przerwa 

C. Plakat, esencja informacji  (35 min)

 1. Zaproś grupę do dyskusji na temat tego, do czego służy i co charakteryzuje dobrze zrobiony plakat. Rozpocznijcie burze mózgów, na Miro w przestrzeni wspólnej, odpowiadając na pytanie: Jakie cechy powinien mieć dobry plakat? 

Możesz zapoznać się z filmem, który rozwija temat tworzenia plakatu [dostęp 1.10.2022].

 1. Podziel grupę na trzyosobowe zespoły. Przy pracy zdalnej stwórz dla zespołów osobne pokoje, w przypadku zajęć stacjonarnych, podgrupy siadają razem. Zespoły mogą pracować i dodawać materiały na wydzielonej przestrzeni zespołowej na Miro.
   
 2. Zapowiedź ćwiczenie i poszczególne kroki działania:

Przykład:

Stwórz plakat przy użyciu podanych narzędzi(znajdują się pod linkami). Plakat będzie informował o zbliżającym się wydarzeniu: ____ (w zależności od zespołu), data: 15.09.2022, start godz. 17:00, lokalizacja: Park im. Henryka Jordana w Krakowie. 

Zespół 1: Dzień Ziemi – w programie: joga, wykłady o ekologii, warsztaty. 

Zespół 2: Dzień pupila – w programie kameralny koncert na rzecz pomocy zwierzętom. 

Zespół 3: Dzień sztuki – w programie tworzenie największego obrazu w historii. 

Zespół 4: Dzień muzyki – w programie wspólne spotkanie z instrumentami i jam session.

Zespół 5: Dzień tańca i ekspresji – w programie warsztaty tańca w kręgu i tańca intuicyjnego.

Linki: 

 1. Prace mają zostać umieszczone na Miro w przestrzeni zespołowej.
 2. Porozmawiaj z grupą o stworzonych plakatach. Zapytaj, co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze w tworzeniu plakatu.

3. Podsumowanie (10 min) 

 1. Poproś uczestników/czki, aby odpowiedzieli na następujące pytania widniejące na przestrzeni wspólnej Miro znakiem lub emotikonom, korzystając z bazy emotikonów i ikonek dostępnych na stronie: https://thenounproject.com/
 • Jak się czujesz po odbytym warsztacie?
 • Czego się nauczyłaś/eś?
 • Co Ci się najbardziej podobało?
 1. Porozmawiajcie o warsztatach i umieszczonych w przestrzeni wspólnej  ikonach.
 1. Przeprowadź ankietę ewaluacyjną (np. z wykorzystaniem https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/ lub https://www.survio.com/pl/)

W ankiecie mogą znaleźć się między innymi pytania:

 • W skali od 1 do 5 na ile te warsztaty były dla Ciebie pomocne?
 • W skali od 1 do 5 na ile podobał Ci się sposób prowadzenia warsztatów?
 • W skali od 1 do 5 czy uważasz, że przekazane treści wykorzystasz w przyszłości?
 • W skali od 1 do 5 jaki był poziom trudności tych warsztatów? 
 • Napisz jednym zdaniem, hasłem, co bierzesz z tego warsztatu dla siebie?
 • Czy jest coś co Ci się nie podobało, jeśli tak, to napisz, co.
 1. Podziel się z uczestnikami/czkami dodatkowymi stronami internetowymi nakierowanymi na twórczość w interencie do wglądu własnego po warsztatach: 

Google Arts & Culture – games: 

https://artsandculture.google.com/project/games?hl=pl

Chrome Music Lab:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

 1. Podsumowanie własne: 

Napisz jak prowadziło Ci się warsztaty. Co było według Ciebie najtrafniejsze w danej grupie warsztatowej, a co niekoniecznie. Czy jest coś, co byś definitywnie zmienił/a, jeśli tak to co i dlaczego?