Scenariusze warsztatów

Jak zacząć przygodę z nagrywaniem podcastów?

autorAgata Paszek, Mateusz Paszek

Liczba uczestników:

15-20

Grupa docelowa:

dorośli, młodzież, seniorzy/rki

Czas trwania:

120 min

Miejsce:

stacjonarnie lub online

Pobierz scenariusz w DOC

Cele warsztatu:

 1. zapoznanie się z terminami podcast, kanał podcastowy, odcinek podcastowy i usystematyzowanie wiedzy na temat podcastów,
 2. nabycie umiejętności samodzielnego nagrywania audio smartfonem,
 3. nabycie podstawowych umiejętności planowania scenariusza własnego podcastu,
 4. stworzenie bazy pomysłów na nagrywanie podcastów w ramach swojej pracy, działalności, zainteresowań,
 5. poznanie źródeł i zdobycie umiejętności poszukiwania materiałów o tworzeniu podcastów w internecie.

Metody:  

 • prezentacja
 • nagrania audio i  video
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • zajęcia praktyczne

Formy pracy warsztatowej:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • interaktywna

Materiały:

 • przykładowe kanały podcastowe: 

https://open.spotify.com/show/468iRZUjpjoha8cBdccLLf [dostęp 19.09.2022].

https://open.spotify.com/show/6LHL6WL8bXhZhaBfZ1laME [dostęp 19.09.2022].

Narzędzia:

 • smartfon (każdy uczestnik powinien mieć na warsztaty swój),
 • dyktafon w smartfonie,
 • flipchart, karteczki samoprzylepne, przybory do pisania,
 • sala szkoleniowa z dostępem do internetu w przypadku warsztatów stacjonarnych,
 • rzutnik/ekran/tablica interaktywna do wyświetlania (ważne, aby działał dźwięk),

W przypadku prowadzenia zajęć w formie online:

 • MS Teams, Jitsi, Zoom, Google Meet lub inne narzędzia pozwalające na aktywny udział wszystkich uczestników w przypadku zajęć zdalnych,
 • przestrzeń chmurowa dla całej grupy np. Google Drive,
 • Padlet – samouczek ,
 • interaktywna tablica Google Jamboard  – samouczek.

Przebieg warsztatu

Wprowadzenie do zajęć

Przywitanie (15 min)

Przedstaw się, lecz nie w klasyczny sposób, ale wyobraź sobie, że jesteście w studio dużej, znanej rozgłośni radiowej. Ty jesteś osobą prowadzącą spotkanie (wywiad) z zaproszonymi gośćmi – czyli uczestnikami/czkami warsztatów. 

W celu rozruszania grupy i wprowadzenia jej w atmosferę ćwiczenia, możesz zaprosić grupę do szybkiej wymiany pomysłów i wspólnego ustalenia, jak nazywa się radio i audycja, w której zaraz wspólnie wystąpicie.

Przykładowe przywitanie: 

Już 6 minut po godzinie 10.00, Agata Paszek, witam Państwa bardzo serdecznie w wyjątkowym programie, którego możecie posłuchać na antenie radia X na 107 i 7 FM. Znajdujemy się na spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu SpołEd w bibliotece. A dzisiaj w naszym studiu moimi i Państwa gośćmi są uczestnicy i uczestniczki naszego kursu. Cieszymy się bardzo, że się tu dziś spotykamy. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego spotkania poznajmy się. 

Ja jak wcześniej wspomniałam nazywam się Agata Paszek, dziś poprowadzę dla Państwa zajęcia o podcastach. Na co dzień uczę matematyki i wprowadzam wiele nowości do edukacji. W wolnym czasie uwielbiam wędrować po górach. 

Czas poznać bohaterów dzisiejszego spotkania. Oddaję głos uczestnikom i uczestniczkom:

Tutaj każda osoba przedstawia się, mówi, czym się zajmuje i co lubi robić.

Celem takiego wprowadzenia jest wejście w tematykę warsztatów, gdyż audycje radiowe są bardzo zbliżone do podcastów. 

Następnie prowadzący/a zajęcia przedstawia cele warsztatów oraz informuje z jakimi konkretnymi umiejętnościami i wiedzą wyjdą uczestnicy/czki po warsztatach.

Ustalenie zasad współpracy (10 min)

 • (5 min) Rozdaj uczestnikom/czkom karteczki i poproś o zapisanie zasad współpracy, każdy może podać jedną lub więcej propozycji (np. mówimy do siebie „na ty”, używamy telefonów komórkowych tylko na potrzeby zajęć, słuchamy się wzajemnie, każdy pomysł jest ok, zadajemy pytania w razie niezrozumienia zagadnienia itp.). Propozycje mają paść od uczestników/czek, prowadząca również zapisuje swoje.
  W przypadku zajęć prowadzonych w formie online można wykorzystać do tego ćwiczenia narzędzie Jamboard.
 • (5 min) Zbierzcie propozycje, pogrupujcie je i wybierzcie najważniejsze dla was zasady, zapiszcie je np. na flipcharcie i powieście w sali szkoleniowej w widocznym miejscu. Zawarcie kontraktu, pomoże wam utrzymać dobrą atmosferę i porządek podczas pracy warsztatowej.

W przypadku zajęć prowadzonych w formie online można stworzyć wspólny Dokument Google i zapisać w nim zasady współpracy.

Moduły merytoryczne

Blok ćwiczeniowy I

Tytuł:  Podcast, kanał podcastowy, odcinek podcastowy – czy znamy te pojęcia?

Czas trwania: 40 min

Cele: 

1. poznanie podstawowych pojęć i usystematyzowanie wiedzy na temat podcastów.

2. nabycie podstawowych umiejętności z zakresu planowania scenariusza własnego podcastu.

Główne przekazy, myśli lub zdania, które mają zapamiętać osoby uczestniczące:

Rozumienie pojęcia podcast, poznanie miejsc, gdzie można słuchać podcastów, rozróżnianie pojęć kanał podcastowy, odcinek podcastu.

Wprowadzenie do bloku aktywności (10 min)

 • Zapytaj uczestników/czek co wiedzą na temat podcastów, jaka jest ich definicja – czym jest podcast, czy słuchają, czy mają swoje ulubione, czy wiedzą gdzie można słuchać podcastów. Podyskutujcie, czy i dlaczego warto słuchać podcastów.
 • Pokaż uczestnikom/czkom kursu przykładowe kanały podcastowe, puść fragmenty odcinków (ważny jest wstęp i zakończenie).
  np.: 

https://open.spotify.com/show/6LHL6WL8bXhZhaBfZ1laME

Ćwiczenie 1 (10 + 15 min)

Przed warsztatami:

2. Co to jest Podcast i czym jest Kanał Podcastowy? Kurs Nagrywania Podcastów

 1. Zapoznaj się materiałami: Kurs nagrywania podcastów, szczególnie z odcinkiem : Co to jest Podcast i czym jest Kanał Podcastowy? Kurs Nagrywania Podcastów [dostęp 19.09.2022].
 1. Zapoznaj się z prezentacją – Nagrywamy podcasty (załącznik 2).

Inne materiały :

https://www.igorpodgorski.pl/blog/co-to-jest-podcast/ [dostęp 19.09.2022].

Co to jest podcast i dlaczego warto go słuchać?

 1. Wydrukuj karty pracy – Mój podcast.
 2. Przygotuj sprzęt audio do odtwarzania podcastów.

Przebieg ćwiczenia 1 – praca w grupach (15 min)

 • Podziel uczestników/czki na 3 lub 4 grupy 5-osobowe, każdej grupie rozdaj kartę pracy – Mój podcast – Załącznik 1a i przybory do pisania. Poproś o przeprowadzenie burzy mózgów w grupie i wypełnienie karty. Możesz zasugerować, że kanał może być z dowolnej dziedziny, tematyki. Tutaj głównym celem jest zrozumienie, czym jest kanał podcastowy i jak się planuje jego utworzenie. Podpowiedz, czym się kierować przy wymyślaniu nazwy, wyborze odpowiedniej kategorii, w definiowaniu grupy odbiorców (Prezentacja – Załącznik 2).
 • Po wypełnieniu kart pracy poproś przedstawicieli/ki grup o zaprezentowanie efektów.

W przypadku zajęć prowadzonych w formie online udostępnij grupom załącznik do uzupełniania w formie online

Ćwiczenie 2 (15 min)

Przed warsztatami:

 1. Zapoznaj się z prezentacją – Załącznik 2
 2. Zapoznaj się materiałami:  “Kurs nagrywania podcastów”, szczególnie z odcinkiem: Jak nagrać odcinek podcastu? Kurs nagrywania Podcastów

3. Zapoznaj się z artykułami:

Michał Dobrzański „Intro i outro podcastu – o czym warto pamiętać?”[dostęp 20.09.2022]

Co to jest call-to-action? Przykłady najlepszych CTA [dostęp 20.09.2022].

4. Wydrukuj karty pracy (tyle, ile będzie osób) – Załącznik 1b

Przebieg ćwiczenia 2 – praca indywidualna

Zapowiedz uczestnikom/czkom, że teraz będą mieć za zadanie przygotowanie planu własnego odcinka podcastu. Pokaż (wyświetl lub rozdaj) wydrukowane karty pracy – załącznik 1b. Omów pokrótce strukturę odcinka podcastu. Zwróć szczególną uwagę uczestników/czek na intro i outro z call to action – co w nich zawrzeć? 

 • Poproś każdą osobę, aby pomyślała o jednej z książek, którą szczególnie lubi oraz wybrała bohatera/kę z tej książki. Każdy z uczestników/czek kursu ma za zadanie wyobrazić sobie, że zaprasza tego bohatera/kę do siebie na herbatę i krótką rozmowę. 
 • Zadaniem uczestników/czek kursu jest uzupełnić kartę pracy – Odcinek podcastu – załącznik 1b w oparciu o wyobrażoną sytuację, czyli przeprowadzenie wywiadu z bohaterem/ką ulubionej książki. 
 • Zasugeruj, że ma to być bardzo krótka rozmowa, 2-3 pytania do bohatera/ki. Ważne, aby wczuć się w rolę osoby prowadzącej podcast, wymyślić nazwę odcinka i zaplanować przebieg rozmowy.
 • Poproś chętnych o podzielenie się efektami pracy. 
 • Zaproś uczestników/czki do refleksji i podzielenia się swoimi wrażeniami z ćwiczenia: które zaprezentowane propozycje najbardziej im się podobały, co było najciekawsze, a co można by zmodyfikować?

W przypadku zajęć prowadzonych w formie online, udostępnij uczestnikom/czkom załącznik do uzupełniania w formie online.

Blok ćwiczeniowy II 

Tytuł: Posłuchaj swojego głosu

Czas trwania: 20 min

Cele: nabycie umiejętności nagrywania audio smartfonem, oswojenie się z brzmieniem własnego głosu

Główne przekazy, myśli lub zdania, które mają zapamiętać osoby uczestniczące:

Smartfon – jako najprostsze urządzenie do nagrywania podcastów, ćwiczenia z umiejętności mówienia i nagrywania swojego głosu.

Ćwiczenie 1 (20 min)

Opis:

Przed zajęciami:

 1. Zapoznaj się z prezentacją – Nagrywamy podcasty (załącznik 2)

2. Zapoznaj się materiałami: „Kurs nagrywania podcastów”, szczególnie z odcinkiem 3. Sprzęt do nagrywania podcastów – Kurs Nagrywania Podcastów.

 1. Poproś, aby na spotkanie każda osoba miała przygotowany swój telefon komórkowy i potrafiła w nim odnaleźć narzędzie – dyktafon.
 1. Przygotuj kubki/ szklanki, ewentualnie poduszki.

Przebieg ćwiczenia – praca indywidualna

Zaprezentuj uczestnikom/czkom, jak w najprostszy sposób nagrywać audio  smartfonem, daj im cenne wskazówki jak umieścić telefon, aby był dobry efekt dźwiękowy itp.

Zaproponuj ćwiczenie:

Zadanie

Nagraj krótkie audio, w którym się przedstawisz, opowiesz, czym się zajmujesz i co Cię ostatnio pozytywnego spotkało.

Postaraj się, by nagranie trwało min. 30 sekund.

Wskazówka: aby to ćwiczenie było możliwe do wykonania, uczestnicy/czki powinni znaleźć miejsce do spokojnego nagrania swojego głosu (w miarę możliwości wykorzystajcie dostępne, osobne przestrzenie w miejscu szkolenia).

Po wykonaniu nagrania i odsłuchaniu samego siebie przez każdą osobę poproś o informację zwrotną – czy lubią słuchać samych siebie, co im się podobało w nagraniu, co im przeszkadza, nad czym warto popracować itp.

W przypadku zajęć prowadzonych w formie online ćwiczenie można przeprowadzić bez zmiany formy (każdy wykona nagranie w swojej przestrzeni). Pamiętaj, aby poprosić uczestników/czki, żeby na czas ćwiczenia wyłączyli mikrofony na platformie, na której się spotkaliście.

III Blok ćwiczeniowy

Tytuł:  Bank pomysłów na nagrywanie własnych podcastów 

Czas trwania: 20 min

Cele: przygotowanie bazy pomysłów, inspiracji, tematyki nagrań, które można zrealizować w ramach swojej pracy, zgodnych z własnymi zainteresowaniami

Główne przekazy, myśli lub zdania, które mają zapamiętać osoby uczestniczące:

Wzajemne inspiracje – o czym można nagrywać podcasty.

Ćwiczenie 1

Przed zajęciami:

 1. Przygotuj przybory do pisania i karteczki samoprzylepne.

Przebieg ćwiczenia – praca zbiorowa

Podyskutujcie z uczestnikami/czkami nad tematyką nagrywania podcastów zgodnie z ich zainteresowaniami, pracą, działalnością.

 • Podcasty jednoosobowe – o czym, o kim można opowiadać , aby było to interesujące dla danej grupy odbiorców?
 • Kto może być grupą odbiorców podcastów nagrywanych w ramach pracy, zainteresowań uczestników/czek?
 • Wywiady –  z kim porozmawiać, kogo zaprosić, kto może prowadzić wywiad, itp.?
 • Wywiady na odległość, do kogo można zadzwonić i z kim nagrywać wywiad na odległość?

Zadanie dla uczestników/czek:

Napisz na karteczkach min. 3 konkretne pomysły o czym i z kim nagrywać podcasty zgodnie z kierunkiem twoich zainteresowań lub twojej działalności.

Poproś uczestników/czki o podzielenie się swoimi pomysłami na forum, wybierzcie wspólnie najciekawsze i zapiszcie na flipcharcie / w Dokumencie Google. 

W przypadku zajęć prowadzonych w formie online po dyskusji zaproponuj uczestnikom/czkom zapisanie swoich pomysłów na przygotowanej wcześniej tablicy – (narzędzie Padlet)

IV  Blok ćwiczeniowy

Nagrywanie i publikacja podcastów – samodzielne przejście przez kurs ( 5 min)

1. Wprowadzenie – Jak nagrywać podcasty? – Kurs Nagrywania Podcastów

Pokaż uczestnikom/czkom powyższy fragment „Kursu nagrywania podcastów” i zaproponuj, aby samodzielnie,  w wolnym czasie przeszli krok po kroku kolejne lekcje, pobrali aplikację Anchor, założyli swoje konta, kanały podcastowe i zaczęli publikować odcinki podcastowe.

V Podsumowanie + ewaluacja + pożegnanie (10 min)

Poproś uczestników/czki kursu, aby podzielili się swoimi odczuciami po przeprowadzonych zajęciach. Zadaj 3 pytania:

(Możecie zrobić rundkę – każda osoba wypowiada się kolejno lub poproś o zapisanie krótkich odpowiedzi – mogą być zanotowane hasłowo lub rysunkowo.)

 1. Co było dla nich najbardziej inspirujące na zajęciach?
 2. Jaka obawa towarzyszy im na myśl o samodzielnym nagrywaniu podcastów?
 3. Czy jest coś, czego by potrzebowali jeszcze dodatkowo, aby zacząć przygodę z podcastami? Co to takiego?

W przypadku zajęć prowadzonych online przeprowadź rozmowę podsumowującą lub przygotuj ankietę z pytaniami korzystając z narzędzi Formularze w Google lub Forms w Microsoft Office.

Załącznik 1a – Mój podcast

1. Nazwa kanału: ……………………………………………. 

2. Tematyka: (przykładowe kategorie)

……………………………………………. 

3. Opisz, o czym będą Twoje podcasty i dla kogo: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Grupa docelowa: 

Płeć: Kobiety / mężczyźni 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………

Zainteresowania: ……………………………………………………………….. 

Wiek: poniżej 17 lat, 18-24, 25-34, 35-44, powyżej 45 lat 

Co wyróżnia tę grupę: ………………………………………………………………………….

Co jeszcze wyróżnia tę grupę: ………………………………………………………………..
Jak się będziesz zwracać do słuchaczy/czek?……………………………………………………………….. 

5. Cel podcastu: 

 •  poszerzanie wiedzy odbiorcy/czyni,
 •  zachęcanie do czytelnictwa,
 •  budowanie wizerunku eksperta/ki, 
 •  pogłębienie relacji ze społecznością, 
 •  dotarcie do nowych odbiorców/czyń, 
 •  sprzedaż usług, 
 •  inne: ………………………………………………….. 

6. Częstotliwość publikacji: …………………………………………………….. 

Załącznik 1b – Odcinek podcastu 

1. Nazwa odcinka: 

……………………………….……………………………………………………………………… 

2. O czym jest odcinek? Napisz kilka zdań: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Jaki problem porusza/rozwiązuje odcinek? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wybierz formę podcastu: Solo / Wywiad / Grupowy 

5. Dla podcastu SOLO: Treść podcastu (wypisz w punktach przebieg) 

Dla WYWIADU i podcastu GRUPOWEGO: wypisz pytania do zaproszonej osoby lub osób :

1) ……………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………… 

4) ..……………………………………………………………………. 

6. INTRO (kim jesteś, co robisz, dlaczego nagrywasz podcast i co będzie w tym odcinku – uwypuklij problem i opowiedz słuchaczom/kom, jak go rozwiązać): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. OUTRO (nie zapomnij o call to action): …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………