Scenariusze warsztatów

Komputer bez tajemnic – jak zacząć swoją przygodę z technologią

autorMonika Schmeichel-Zarzeczna

Liczba uczestników:

15-20

Grupa docelowa:

dorośli, seniorzy/ki, rodzice

Czas trwania:

120 min.

Miejsce:

stacjonarnie

Pobierz scenariusz w DOC

Cele:

przełamanie lęku i barier związanych z korzystaniem z komputera i internetu,
kształtowanie umiejętności w zakresie praktycznej obsługi komputera,
pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputera w życiu codziennym,
kształtowanie umiejętności korzystania z internetu,
poznanie wybranych portali i zasobów, przydatnych w codziennym życiu.

Materiały (do warsztatów stacjonarnych):

 • dostęp do internetu,
 • komputery,
 • flipchart,
 • markery,
 • każdy z uczestników/czek powinien mieć mały zeszyt.

O warsztacie: 

Korzystanie z możliwości, jakie dają nam technologie cyfrowe jest we współczesnym świecie jednym z obszarów, które w znaczący sposób mogą ułatwić funkcjonowanie każdemu człowiekowi. Jednak wiele, szczególnie starszych osób nosi w sobie lęk i różnego rodzaju bariery (fizyczne i mentalne), które sprawiają, że ciężko jest im otworzyć się na pracę z technologią. Warsztat ma na celu wprowadzenie uczestników/czek w cyfrowy świat. Dużą rolę odgrywa w nim dyskusja o obawach/ograniczeniach oraz pokazanie korzyści, jakie może nam przynieść poznanie obsługi komputera i poruszania się w internecie.

Ważne! Podczas warsztatu uczestnicy/czki będą zapoznawać się z podstawowymi informacjami o korzystaniu z komputera i akcesoriów z nim powiązanych oraz będą poznawać popularne programy komputerowe. Ze względu na to, że początkujący uczestnicy/czki mogą nie dysponować doświadczeniem i intuicją w korzystaniu z prezentowanych technologii, prowadzący/a powinien zwrócić uwagę uczestników/czek na możliwe różnice w wyglądzie i działaniu poszczególnych urządzeń i szat graficznych programów w zależności od producenta, systemu operacyjnego czy wersji. Należy jednak wskazać, że wiele rozwiązań jest uniwersalnych i możliwe jest nabranie wprawy w korzystaniu z nich.

Przebieg warsztatu

Wprowadzenie (ok. 15 min)

 • Powitanie uczestników/czek, przedstawienie się trenera/ki, przedstawienie projektu SpołEd w bibliotece i kwestii organizacyjnych związanych z warsztatami. 
 • Przedstawienie się uczestników/czek w formie krótkiej rundki zapoznawczej.
 • Prowadzący/a prosi uczestników/czki o dokończenie zdań wyświetlonych na prezentacji lub zapisanych na flipcharcie.

Mam na imię…

Na co dzień…

Na komputerze potrafię…

Jestem tu dzisiaj ponieważ…

Moduł 1: Komputer – od czego zacząć?

Przebieg modułu

Ćwiczenie co mnie motywuje/ co mnie ogranicza (25 min)

Osoba prowadząca łączy uczestników/czki w 3 zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje duży arkusz papieru (z flipchartu lub brystol) z zapisanym jednym ze zdań:

 • Korzystanie z komputera umożliwi mi…
 • Dotychczas nie korzystałam/em (lub rzadko korzystałam/em) z komputera, ponieważ…
 • Największą trudność przy korzystaniu z komputera może mi sprawić…

Grupy mają 5 minut na zapisanie wszystkich rzeczy, które przychodzą im do głowy, po 5 minutach następuje zmiana flipchartów zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uczestnicy/czki mają kolejne 5 minut na dopisanie punktów, które się jeszcze nie pojawiły i następuje kolejna, ostatnia zmiana.

Po zakończeniu ćwiczenia osoba prowadząca umieszcza kartony w widocznym dla wszystkich miejscu. Uczestnicy/czki wspólnie z prowadzącym/ą odczytują punkty, które znalazły się na flipchartach.

Omówienie:

Po wpisaniu wszystkich odpowiedzi trener/ka omawia z uczestnikami/czkami ćwiczenie. Można zadać następujące pytania:

 • Jak Wam się pracowało?
 • Czego się o sobie dowiedzieliście?

Następnie trener/ka prosi, aby każda osoba wzięła flamaster i postawiła 3 kropki na każdym flipcharcie, zaznaczając rzeczy, które są dla niej najważniejsze.

Po tej części ćwiczenia prowadzący/a odnosi się do zapisanych punktów. Wzmacnia korzyści wynikające z użytkowania komputera i odpowiada na obawy.

Omówienie budowy komputera (5 min)

Prowadzący/a omawia krótko budowę komputera. Pokazuje gdzie wpiąć myszkę, słuchawki, jak podłączyć ładowarkę, gdzie włożyć pendrive lub ewentualnie płytę CD. Jeśli uczestnicy/czki mają swój sprzęt, podchodzi do nich i sprawdza czy potrafią to zrobić. 

Pierwsze kroki (15 min)

Prowadzący prosi uczestników/czki o włączenie komputerów.

Następnie zadaje grupie pytania dotyczące podstawowych funkcjonalności dostępnych na pulpicie. Pytania powinny dotyczyć takich funkcji jak:

 • sprawdzenie poziomu baterii,
 • ustawienia głośności,
 • podłączenie do sieci,
 • wejście w ikonkę  „Mój komputer”,
 • włączenie przeglądarki internetowej.

Prowadzący/a wskazuje miejsca, gdzie dana ikonka powinna się znajdować i prosi uczestników/czki o kliknięcie i przetestowanie. Po upewnieniu się, że wszyscy wykonali zadanie można przejść dalej.

PRZERWA (10 min)

Moduł II – Możliwości internetu- początek

Przebieg modułu:

Ćwiczenie: Co z tą przeglądarką? (10 min)

Prowadzący pyta uczestników czy korzystali już z przeglądarki internetowej. Jeśli tak, to dopytuje, w jakim celu, co potrafią zrobić. 

Następnie pokazuje kolejne elementy na ekranie projektora (lub jednego z komputerów uczestników/czek). Warto omówić:

 • gdzie wpisuje się adres www lub szukaną frazę,
 • gdzie wyłączamy, minimalizujemy okno,
 • jak zapisywać zakładki,
 • jak otwierać/zamykać nową kartę.

Po każdej pokazanej czynności prowadzący/a prosi uczestników/czki o jej powtórzenie.

Prezentacja i testowanie wybranych portali (propozycje portali zał. 1) (20 min)

Po omówieniu podstawowych funkcji prowadzący pokazuje wybrane portale, na które warto zaglądać. Omawia również portale z obszaru e-administracji, pokazując co trzeba zrobić, aby założyć na nich konto.

Po prezentacji uczestnicy/czki dostają materiały z wypisanymi stronami, które były prezentowane. Następnie wybierają dwa spośród pokazanych portali i sprawdzają ich zasoby. 

Obsługa i funkcje poczty elektronicznej (15 min.):

Prowadzący pyta uczestników/czek, czy korzystają z poczty elektronicznej. Jeśli ktoś korzysta, to prowadzący dopytuje z jakiej. Następnie pokazuje uczestnikom/czkom, że zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wiele różnych serwisów z darmową pocztą elektroniczną. Jako ciekawostkę można zaprezentować fragment filmu e-mail wars [dostęp 19.09.2022].

Jeśli uczestnicy/czki nie mają założonych e-maili, prowadzący wybiera jeden z serwisów i zaprasza do wspólnego założenia konta. Następnie pokazuje jego podstawowe funkcjonalności.

Zakończenie (10 min)

Ewaluacja – uczestnicy/czki biorą kartki i flamastry i zapisują na flipcharcie swoje wrażenia w 3 obszarach. Co zapamiętałam/zem? Co jest dla mnie najtrudniejsze? Z czego od dzisiaj będę korzystać?

Zakończenie szkolenia, przesłanie linków do certyfikatów i zaproszenie na następne spotkanie. 

Przygotowanie osoby prowadzącej do warsztatów

Propozycje przydatnych portali:

 • wyszukiwarka Google
 • serwis internetowy YouTube
 • mapy Google

Portale informacyjne/ prasa:

 • Onet.pl
 • „Rzeczpospolita”
 • „Gazeta Wyborcza”
 • „Tygodnik Powszechny”

Zdrowie:

 • „Medonet”
 • „Poradnik zdrowie”

Podróże (przygotowanie):

Portale i narzędzia e-administracji: