Przewodnik po metodzie

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

Spółdzielnia Otwartej Edukacji (SpołEd) w bibliotece to projekt skierowany do osób pracujących w bibliotekach w całej Polsce. Biblioteki są istotnymi centrami kultury, edukacji, informacji, pełnią też często ważne funkcje społeczne. Wciąż jednak stoją przed nimi trudne wyzwania związane z transformacją cyfrową, zdarza się też, że muszą udowadniać swoją rację bytu w dobie internetu. Dlatego dla ich pracowników/czek niezwykle istotne jest, aby posiadać wysokie kompetencje cyfrowe i ciekawą ofertę dla użytkowników/czek.

Celem projektu SpołEd w bibliotece jest rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją. Projekt jest skierowany w szczególności do bibliotekarek/rzy, ale również do pracowników/czek domów kultury oraz innych edukatorów/ek zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych. 

Współczesne biblioteki, poza tradycyjną funkcją udostępniania księgozbioru, pełnią coraz częściej funkcje lokalnych centrów informacji (wymiany wiedzy i umiejętności). Wysokie kompetencje cyfrowe ich pracowniczek/ów stały się wymogiem naszych czasów, szczególnie w sytuacji przenoszenia działań do rzeczywistości wirtualnej. Bibliotekarki/rze i edukatorki/rzy, dzięki udziałowi w projekcie mogą podnieść swoje kompetencje i wychodzić naprzeciw postępowi technologicznemu.

W czasie trwania projektu (2019-2022) zaplanowaliśmy różnorodne działania, takie jak trzy edycje kursu online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”, opracowanie publikacji, zestawu scenariuszy warsztatów i filmu animowanego. Co ważne projekt  zakładał też stworzenie sieci trenerów/ek kompetencji cyfrowych, którzy przeprowadzili kilkadziesiąt szkoleń dla 3000 uczestniczek/ków. Dodatkowo zorganizowaliśmy otwarte  webinaria dla bibliotarzy/rek. 

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece jest trzyletnim projektem finansowanym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa III osi priorytetowej. Realizują go Fundacja Centrum Cyfrowe i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej informacji o projekcie