Przewodnik po metodzie

Dlaczego warto tworzyć OZE i z nich korzystać?

Korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych może ułatwić, usprawnić i urozmaicić pracę bibliotekarzy/rek, nauczycieli/ek, trenerów/ek, edukatorów/ek, a także innych osób zajmujących się prowadzeniem szkoleń i szeroko rozumianym rozwojem. OZE pomagają w zdobywaniu wiedzy bez ponoszenia większych kosztów (wystarczy mieć urządzenie podłączone do internetu). Poniżej wskazano kilka zalet związanych z użytkowaniem OZE.

  1. Otwarty dostęp do wiedzy (podręczników, filmów, szkoleń, artykułów naukowych). Dzięki OZE możesz samodzielnie rozwijać swoje umiejętności i uzupełniać wiadomości zdobywane w czasie kształcenia formalnego. Nauczyciel/ka, trener/ka nie jest jedynym źródłem informacji. 
  2. Rozwój odpowiedzialnej samoedukacji. Dzięki OZE możesz skupiać się na rozwoju w najbardziej interesujących Cię dziedzinach. Dzięki temu sprawniej będziesz radzić sobie z wyzwaniami, które przyniesie życie. Będziesz gotowy/a do funkcjonowania w czasach, w których często słyszymy o idei całożyciowego uczenia się.
  3. Nieograniczony w czasie i przestrzeni dostęp do wiedzy. Dzięki OZE rozwijasz się kiedy i gdzie chcesz.
  4. Lepsze wykorzystanie czasu. Dzięki OZE nie musisz poświęcać czasu na dojazdy do szkół i na szkolenia stacjonarne. Skraca się również proces przygotowania do prowadzenia zajęć. Korzystając z OZE, nie musisz tworzyć prezentacji lub ćwiczeń od zera.
  5. Uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Dzięki OZE możesz ilustrować to, o czym mówisz na szkoleniach, nie obawiając się o łamanie praw autorskich. Ponadto możesz również prezentować zasoby z archiwów czy z różnych stron świata, do których normalnie dostęp byłyby ograniczony (np. Ze względu na brak kopii cyfrowej zamieszczonej w internecie). Możesz także korzystać z darmowych narzędzi wspierających grywalizację i aktywne uczenie się.
  6. Bezpośredni dostęp do specjalistów/ek w interesujących Cię dziedzinach. Wiele osób, które są specjalist(k)ami w konkretnych obszarach, wierzy w  otwartą edukację i chętnie dzieli się swoją wiedzą. Często prowadzą strony internetowe lub blogi opublikowane na wolnych licencjach.
  7. Rozwój własnych kompetencji cyfrowych. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawił, że dziś każdy może być nie tylko konsumentem/ką, ale także prosumentem/ką – osobą nadającą komunikaty medialne. Wszyscy możemy tworzyć treści i udostępniać je w internecie. Dzięki repozytoriom dźwięków, fotografii czy filmów możesz inspirować się do tworzenia materiałów na bazie tego, co już powstało. To piękny przykład na to, jak ludzie mogą się uzupełniać. Tworząc, eksplorujesz dostępne zasoby, rozwijasz swoje możliwości i umiejętności.
  8. Krótki czas dystrybucji i szeroka grupa odbiorców/czyń. OZE, dzięki temu, że są w internecie, nie potrzebują wiele czasu na publikację i dotarcie do użytkowników/czek. Udostępniane przez wiele osób różnorodne materiały bardzo szybko mogą obiec cały świat.
  9. Możliwość edycji i bieżącej aktualizacji zasobów. Jeśli pojawią się nowe informacje lub zmienią dane, z których korzystałaś/eś, tworząc OZE, w bardzo krótkim czasie możesz dokonać odpowiednich zmian w istniejących materiałach.

Satysfakcja z tworzenia materiałów. Z efektów Twojej pracy mogą korzystać inni/e bibliotekarze/ki i edukatorzy/ki. Dzięki temu, stworzone przez Ciebie pomysły trafiają do szerszej publiczności.