Demonstracja dla SpołED

Welcome to your Demonstracja dla SpołED

Najdłuższą rzeką przepływającą przez Polskę jest...

Które z poniższych miast położone jest na zachodzie Polski?

Województwo opolskie jest najmniejsze, a województwo mazowieckie największe w Polsce pod względem powierzchni.

Dodaj komentarz